Klanten

Amsterdam UMC:
“Succesvolle aanbesteding
mega-verbouwing”

Lees verder

Voorjaar 2019 rondde Amsterdam Universitair Medisch Centrum, locatie AMC, de aanbesteding af voor de grootste bouwopgave sinds de nieuwbouw van het ziekenhuis ruim 30 jaar geleden. Samen met AT Osborne werd daarbij gekozen voor een nieuwe aanpak. Dat wierp zijn vruchten af.

“Dit project is voor ons een spannende operatie: de herontwikkeling van onze drie beddentorens, binnen een vastgesteld budget van ruim 68 miljoen euro, terwijl de zorg voor onze patiënten tijdens de uitvoering gewoon doorgaat. Vanwege deze complexiteit hebben wij in 2015 de hulp van AT Osborne ingeroepen”, aldus senior inkoper huisvesting AMC Wresh Aykas.

Geen platgetreden pad

Binnen de nieuwe aanpak voor de aanbesteding stond samenwerking centraal. Klinkt als een platgetreden pad, maar dit keer gebeurde het daadwerkelijk en in alle fasen van het traject. “Wij hebben”, zo vertelt Wresh, “het ontwerp laten bedenken vanuit de patiëntenkamer, door een integrale groep waarin al onze relevante disciplines vertegenwoordigd waren: van verpleegkundigen tot artsen en onderzoekers en van ICT tot logistiek en services. Ook bij de volgende fase kozen wij voor integraliteit. Wij lieten het ontwerp uitwerken door één consortium, voor het bouwkundige en installatietechnische deel.”

Wresh Aykaz

Ahmed Moustapha

Verrassend veel mogelijk

Samenwerking stond opnieuw centraal bij de keuze voor de -in de ziekenhuiswereld ongebruikelijke- contractvorm UAV-GC, waarbij de aannemer al in een vroeg stadium wordt gecontracteerd. Wresh: “Bij de aanbesteding richting contractering besloten we het opnieuw anders te doen. Eerst een marktconsultatie en daarna geen niet-openbare aanbesteding, maar een concurrentiegerichte dialoog via de Best Value Aanpak (BVA). Daarbinnen hebben wij drie aannemers uitgedaagd, maar ook echt naar hen geluisterd. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een goed plan, binnen het budget. De aanbesteding is, met dank aan AT Osborne, succesvol afgerond. Als je er niet voor terugschrikt om ongebruikelijke methodieken in te zetten, blijkt er verrassend veel mogelijk binnen het juridisch kader van Europees aanbesteden.”

Best Value Aanpak (BVA)

AMC en AT Osborne kozen voor een aanbesteding via de BVA. Ahmed Moustapha, Best Value specialist van het AMC legt uit waarom: “Dit geeft aannemers de kans om bij hun inschrijving te kiezen voor oplossingen die het beste passen bij hun kwaliteiten. Daar kunnen zij meer eer inleggen dan bij de invuloefening waar aanbestedingen meestal uit bestaan. Binnen de BVA krijgt de opdrachtgever verderop in de procedure de kans om, als de geselecteerde aannemer zijn uitverkiezing niet kan waarmaken, zonder juridische problemen verder te gaan met nummer twee.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn