Projecten

Bruggen & Kademuren
Amsterdam

Lees verder

Toekomstbestendige Infrastructuur

De grachten, de Amstel en ’t IJ zijn de levensaders van Amsterdam. De bijbehorende bruggen en kademuren verbinden de buurten met elkaar en geven de stad karakter.

Veel bruggen, zoals bijvoorbeeld brug 20 (Herengracht) en brug 21 (Leliegracht), zijn ruim een 250 jaar oud en aan vervanging toe. Hetzelfde geldt voor nog 827 van de ruim 1600 bruggen in Amsterdam en 205,2 kilometer aan kademuren. Zij zijn gebouwd voor minder zwaar verkeer dan dat ze anno 2020 te verduren hebben. De afgelopen decennia is er bovendien nauwelijks aandacht voor onderhoud geweest, waardoor een groot deel in slechte staat verkeert. In 2019 ging daarom een herstelprogramma van start. De missie: een functionerende stad met veilige en toekomstbestendige bruggen en kademuren voor huidige en volgende generaties.

Strategisch directieadviseur programma Bruggen & Kademuren

Op 14 april 2020 is het Programmaplan Herstellen en verbinden vastgesteld. Dit is de kapstok voor de aanpak en de organisatie van de opgave. Geertje van Engen van AT Osborne is sinds het begin in 2019 betrokken bij het programma, momenteel als strategisch directieadviseur. Ze droeg onder ander bij aan opbouw en inrichting van de organisatie, vormgeving van de aanpak, het opstellen van het programmaplan, het maken van samenwerkingsafspraken en de inrichting van de rapportagecyclus. Ook werkte zij mee aan een ‘dashboard’, dat op een heldere en aantrekkelijke wijze inzicht geeft in de voortgang van de programmadoelen.

Projectplan vernieuwingsopgave kademuren

Ook hielp AT Osborne (Véronique Kruize) met het verkrijgen van inzicht in de vernieuwingsopgave kademuren. Deze (deel)opgave werd onderverdeeld in logische onderdelen en bijbehorende strategische en uitvoeringsplannen. Ook is een fasering in het project aangebracht en een kwaliteitsmanagementsysteem ingericht waarin processen, taken, rollen en verantwoordelijkheden gedetailleerd zijn uitgewerkt. In diverse sessies kwamen inhoudelijke experts aan het woorden en werd draagvlak gecreëerd. Het resultaat: een doorleefd beeld van de opgave, inclusief de wijze waarop uitvoering plaats vindt, in de hoofden van alle betrokkenen.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn