Over ons

Kansen en risico’s

Lees verder

De ontwikkeling van AT Osborne hangt in hoge mate samen met kansen die geboden worden door investeringsprogramma’s die door veelal door publieke partijen worden geïnitieerd.

Denk aan de bouw van de academische ziekenhuizen, de bouw van afvalverbrandingsinstallaties en composteringsinstallatie, de sanering van waterbodems en voormalige gasfabriekslocaties, realisatie van grote railinfrastructuurprojecten, de ontwikkeling van VINEX-locaties en revitalisering van stadscentra, mobiliteitsverbeteringsprogramma’s op nationaal, regionaal en lokaal niveau, ruimte voor de rivieren en hoogwaterbeschermingsprogramma’s.

Dit alles zorgt voor continuïteit van onze bedrijfsactiviteiten. Het biedt ook gelegenheid voor product- en marktdifferentiatie, op een markt waar wij uiteraard niet de enige aanbieder zijn. Soms gaan wij de concurrentie aan, vaker juist de samenwerking. Maar wij hechten altijd aan onze onafhankelijkheid. Daar hebben wij de schaalgrootte voor én de juiste positieve reputatie op de arbeidsmarkt, ook bij starters. Niet voor niets investeren wij in de relatie met universiteiten en andere onderwijsorganisaties.

We bouwen voort op het fundament dat is gelegd met onze verzelfstandiging in 2003. Toentertijd zagen we het als een kansrijke stap, die ons meer ontwikkelingsmogelijkheden zou bieden. Die voorspelling is ook uitgekomen. We zijn gegroeid naar 170 collega’s, meer dan een verdubbeling! Allemaal het gevolg van investeringen in relaties, diensten, mensen en naamsbekendheid.

Naast kansen pakken hebben we ook te maken met diverse risico’s. De crisis rondom 2010 zijn wij goed doorgekomen omdat wij in staat bleken ons goed aan te passen. Het bracht wel blijvende veranderingen op onze markt met zich mee. Tarieven liggen sindsdien structureel op een lager niveau en zijn nauwelijks hoger dan toen we in 2003 verzelfstandigden, terwijl over deze periode toch sprake is van een inflatie van meer dan 25%. Dat vraagt meer dan ooit om een alerte bedrijfsvoering, met aandacht voor de samenstelling van ons medewerkersbestand. Investeren in mensen blijft dan ook één van onze doelstellingen binnen onze meerjarenstrategie.

We weten nu dat er nog een buitencategorie risico bestaat: Corona. Hoe waardevol blijken dan de relaties die we hebben opgebouwd met onze klanten en onze medewerkers. Tot op heden is de financiële impact beperkt gebleken, al hebben we voor de zekerheid wel de nodige financiële beheermaatregelen genomen, ondanks de omstandigheid dat we onze solvabiliteit en liquiditeit sowieso structureel op orde hebben. Voor de langere termijn valt er nog weinig met zekerheid te zeggen; behalve dat onze drie thema’s Gezonde Samenleving, Duurzame Leefomgeving en Toekomstbestendige Infrastructuur door de Coronacrisis eerder meer dan minder ‘top of mind’ zijn geworden. Samen met onze klanten en medewerkers zullen we de risico’s en de kansen die Corona met zich mee brengt weten te beantwoorden.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn