Over ons

KSG:
lustrumjaar met mooie projecten

Lees verder

KSG Trainers & Consultants, onderdeel van AT Osborne, is een adviesbureau voor gedrags- en organisatieverandering. Het bureau telt 20 professionals en levert een compleet pakket aan ‘Learning & Development’- dienstverlening. In 2019 vierde het de 40e verjaardag.

Het verjaardagsfeest vond plaats bij de afdeling Volksgezondheid van de gemeente Utrecht. Zij waren namelijk winnaar van de KSG-hackathon. De prijs: een dag lang de tijd en inzet van vier KSG-consultants, om het vraagstuk over werkdruk op de afdeling op te lossen.

Leiderschapswissel

In 2012 kochten Arne Stoffer en Chiel Zwarts KSG van de Berenschot Groep, via een management- & medewerkers buy-out. Na dit ondernemersavontuur zetten beiden een volgende stap in hun carrière en verlaten zij KSG. Mark Vijverberg maakte in de tweede helft van 2019 zijn entree bij KSG en heeft de directeursrol per 1 januari 2020 overgenomen van Arne en Chiel.

Nieuwe klant: rijksbrede training PBG + Adviseren

Met trots zijn we als single preferred supplier uit de bus gekomen om de komende jaren voor de gehele Rijksoverheid aan de slag te gaan. Net als de afgelopen 12 jaar gaan we prachtige, doelgerichte blended leer- & ontwikkeltrajecten ontwerpen en uitvoeren. We doen dit voor onder andere de beleidsdepartementen, uitvoeringsorganisaties, inspecties, hoge colleges van staat en nog meer mooie opdrachtgevers. Hiermee ondersteunen wij hen en onze deelnemers bij het continu ontwikkelen van inzichten en vaardigheden die elke rijksambtenaar nodig heeft om zijn of haar werk goed te kunnen doen.

Seal the Deal: Goal Alignment bij Grolsch

Samenwerkingsdeals maken om een boost te geven aan het realiseren van de doelen voor 2019. Dat was het thema van een top 80 MT, dat KSG Trainers & Consultants organiseerde voor het onderdeel Integrated Supply van Grolsch. Het doel van de bijeenkomst was om bedrijfsonderdelen onderling nog meer te verbinden en te onderzoeken waar nog meer optimalisatie kan worden behaald in de value chain. In een korte sessie hielpen wij alle afdelingen om deze vraagstukken in kaart te brengen. Afdelingen gingen met elkaar in gesprek om elkaars standpunt te onderzoeken en te snappen wat er nodig is om elkaar te helpen om organisatie goals te behalen. Daarbij zijn ruim 40 deals, ofwel concrete afspraken, gemaakt voor een integrative approach tussen afdelingen voor 2019. Zowel de deelnemers als de directie waren zeer enthousiast over deze bijeenkomst.

Programmagarage: samen scherp

KSG heeft een zogenaamde Programmagarage verzorgd bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit is een ontwikkeltraject waarin opdrachtgevers en programmamanagers samen leren hoe ze het beste kunnen sturen op hun programma. Gezamenlijk scherp krijgen hoe je een programma goed inricht en verricht volgens het gedachtegoed van programmatisch creëren. Samen werken aan opgaven van LNV. We hebben dit in nauwe samenwerking gedaan met het ministerie. Annemiek Verweij en Chiel Zwarts van KSG hebben gedurende ruim een half jaar verschillende werksessies georganiseerd, waarin deelnemers aan de slag zijn gegaan met de belangrijkste tools van programmatisch creëren. In de werksessies was veel ruimte voor reflectie, de rol die je hebt en het echte gesprek tussen programmamanager en opdrachtgevers. Leren van en met elkaar. Het was een prachtig traject om te begeleiden.

Een greep uit de overige mooie trajecten van KSG:
  • ScrumMasters bij RDW; waarin ScrumMasters de essentiële groepsdynamische en interpersoonlijke vaardigheden vergroten.

 

  • Projectmanagement bij Buitenlandse Zaken in Toronto; waarin alle medewerkers, van ambassadeur tot junior medewerker, inzichten en vaardigheden vergroten in goed opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap binnen de context van projectmatig werken.

 

  • Opdrachtgeverschap bij Infrastructuur & Waterstaat; samen met AT Osborne een mooi traject voor opdrachtgevers vormgegeven, waarin men inzicht vergroot in de belangrijkste rollen en verantwoordelijkheden van de OG én de vaardigheden vergroot in het goed uitvoeren van deze verantwoordelijkheden in de cruciale gesprekken.

 

  • Organisatieverandering Werken in programma’s bij Inspectie Leefomgeving & Transport; aanbesteding gewonnen waarin KSG de medewerkers ondersteunt in de nieuwe manier van werken binnen de ILT. Van IG tot projectmedewerker worden inzichten en vaardigheden per doelgroep vergroot.

KSG Organisatie: Holacracy

In januari 2019 heeft KSG Holacracy omarmd als basis voor een nieuwe organisatievorm. Holacracy is een peer-to-peer besturingssysteem voor organisaties, dat hun transparantie, verantwoording en wendbaarheid verbetert. Het helpt de organisatie om met mooie, gestructureerde en heldere stappen en principes om de 3 maanden te herorganiseren. Veel organisaties wachten hiermee, waardoor na 3 jaar een reorganisatie nodig is.

Als je alle stappen van Holacracy goed toepast, kan dit ertoe leiden dat je met gemak voor 25 agendapunten in één vergadering van pakweg een uur naar ieders tevredenheid tot resultaten komt. Ook hebben we geleerd hoe we een ‘governance-overleg’ faciliteren: het overleg waar iedereen, onder bepaalde voorwaarden, de organisatiestructuur kan aanpassen. Extreme wendbaarheid dus en nooit meer reorganiseren.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn