Innovatie

Lancering
Campus Day

Lees verder

Op 20 juni 2019 vond de eerste editie plaats van Campus Day, een initiatief van Smart WorkPlace en AT Osborne en georganiseerd samen met Aestate, Royal HaskoningDHV en Twynstra Gudde. Ongeveer 130 campus-gebruikers bogen zich over het thema ‘Community op de Campus’.

Er komen veel verschillende ontwikkelingen en innovaties op de campussen af, onder meer op het gebied van digitalisering, wetgeving, circulariteit, studentenaantallen, kleinschaliger onderwijs en onderzoeksthema’s en -methoden. Wat betekenen die allemaal voor de gebruikers op een campus? Hoe kunnen zij optimaal samenwerken? Hoe kan de huisvesting het beste georganiseerd en gefaciliteerd worden? Deze en andere vragen kwamen uitgebreid aan de orde tijdens drie presentaties en twaalf workshops.

Goede gesprekken

De presentaties gingen over ‘Smart Campus Tools’ (door Bart Valks, onderzoeker TU Delft), ‘De campus als enabler’ (door Franc van Nunen, directeur Campusontwikkeling Vrije Universiteit) en ‘De campus ontwikkelt talent’ (door John Dane, voorzitter van bestuur Hogeschool Zeeland). De workshops richtten zich binnen de thema’s inspiratie, innovatie en realisatie op onder meer de campus van de toekomst, mobiliteit, circulaire ambities en smart oplossingen voor de campusgebruiker. De levendige programmaonderdelen en kennisdeling kregen aan het einde van de dag een vervolg tijdens de netwerkborrel.

Onderwijs community

Campus Day heeft de ambitie om in de komende jaren uit te groeien tot een onderwijs community. Naast een jaarlijkse bijeenkomst zullen (online) masterclasses en workshops worden aangeboden. In 2020 vindt de lancering plaats van een website, die hét platform voor het hoger onderwijs moet worden. Initiatiefnemer Kees Rezelman van AT Osborne kreeg veel positieve reacties op de eerste Campus Day. De deelnemers beoordelen het als uniek en professioneel dat meerdere collega-bureaus dit organiseren. En, misschien nog wel belangrijker, zij geven aan dat Campus Day voorziet in een behoefte.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn