Over ons

Organisatie

Lees verder

De medewerkers zijn als certificaathouders via de Stichting Administratiekantoor AT Osborne Holding (STAK) eigenaar van AT Osborne Holding B.V.

Het bestuur van AT Osborne bestaat uit Wim Demmers (voorzitter), Wim Gideonse, Femke Rasenberg, Marcel van Rosmalen en Thierry Francois Yernaux. De Raad van Commissarissen bestaat uit Jeanet van Antwerpen (voorzitter) en Misa Džoljic.

AT Osborne werkt samen met drie partners: het zelfstandige advocatenkantoor AT Laywers, Bestuur en Organisatie onder leiding van Willem van der Schoor en KSG Trainers & Consultants onder leiding van Mark Vijverberg. Daarnaast heeft AT Osborne nog een vestiging in België onder leiding van Thierry Francois Yernaux.

Organisatie en personeel

Per 31 december 2019 zijn er bij de verschillende werkmaatschappijen waarin AT Osborne Holding participeert 170 medewerkers werkzaam, tegen eveneens 170 per ultimo het jaar daarvoor.

De personele bezetting naar vestigingsplaats per 31 december 2019 is als volgt:

Raad van Commissarissen

In 2019 heeft de Raad van Commissarissen van AT Osborne vanuit haar toezichthoudende en adviserende rol met verschillende activiteiten ontplooid.

Samen met het bestuur is het strategisch ontwikkeltraject afgerond. Daarbij ging veel aandacht uit naar de manier waarop de strategie concreet tot uitvoering komt en inhaakt op de bestaande organisatiestructuur. De Raad van Commissarissen (RvC) heeft geadviseerd om de uitwerking per strategisch focusgebied (Gezonde Samenleving, Toekomstige Infrastructuur en Duurzame Leefomgeving) horizontaal te monitoren, door de werkmaatschappijen heen. Met het bestuur is ook gesproken over het stimuleren van de ontwikkeling van het focusgebied Duurzame Leefomgeving. Het bestuur is erin geslaagd om daar voor het einde van het jaar de juiste aandacht aan te geven.

Medewerkers

Andere onderwerpen die de revue passeerden en die net als de strategie elders in dit jaarverslag nader aan de orde komen, waren onder meer het medewerkerstevredenheidsonderzoek ‘Great Place to Work’ en de koppeling tussen de flexibele beloningsstructuur uit de strategie en het huidige certificatensysteem (waarbinnen medewerkers mede-eigenaar van AT Osborne kunnen zijn). De RvC heeft het bestuur gevraagd om over dit laatste onderwerp nadere gedachten te vormen.

Duidelijke horizon

De RvC heeft waardering voor de wijze waarop het bestuur AT Osborne, met de strategie voor de komende vier jaar, een duidelijke horizon heeft meegegeven tot en met 2023. Waardering is er ook voor de medewerkers, die samen de resultaten voor 2019 hebben geboekt. De ambitie, het vakmanschap en de integriteit waarmee zij dat deden, geeft veel vertrouwen voor de toekomst van het bedrijf.

De RvC van AT Osborne …

..bestond in 2019 uit Frank Erftemeijer (voorzitter), Heleen Mes, Jeanet van Antwerpen  en Misa Džoljic. In 2019 is de RvC vier keer samen met het bestuur in een reguliere vergadering samengekomen. Daarnaast is er regelmatig overleg geweest tussen de voorzitters van de RvC en het bestuur en tussen RvC-leden en de directieleden van de werkmaatschappijen. De RvC-leden en voorzitter zijn ieder ook voorzitter van de Raad van Advies van één van de AT Osborne werkmaatschappijen.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn