Projecten

Sluizenprogramma Rijkswaterstaat:
integrale projectbeheersing
op hoog niveau

Lees verder

Toekomstbestendige Infrastructuur

Topview Luchtfotografie

Van 2016 tot 2024 lopen vijf grote Design Build Finance & Maintain waterbouwprojecten. Dit zogeheten Sluizenprogramma van Rijkswaterstaat biedt de kans om het lerend vermogen, over deze complexen projecten heen, zo groot mogelijk te maken.

De vijf waterbouwwerken zijn de Keersluis Limmel, Derde Kolk Beatrixkanaal/verbreding Lekkanaal, uitbreiding Sluis Eefde, Zeetoegang IJmond en de Afsluitdijk. AT Osborne is samen met haar consortiumpartner tijdens de realisatiefase verantwoordelijk voor het management van scope, planning, risico, financiën, planning, kwaliteit en capaciteit. De gegevens die hieruit naar boven komen, dienen als input voor een zelf ontwikkeld dashboard. Dat genereert sturingsinformatie voor  het management van de projecten. Ook vormt het de basis van rapportages voor de interne opdrachtgever.

Leren en helpen

Naast de werkzaamheden op projectniveau, zijn we ook actief op programmaniveau. Dat richt zich met name op kennisuitwisseling. Een periodieke auditcyclus binnen het programma leidt tot verbeterpunten op beide niveaus. Ook zijn er themasessies met de managers projectbeheersing van de afzonderlijke projecten. Zij delen elkaars toprisico’s en leerervaringen en bespreken op basis van capaciteitsoverzichten waar de projecten elkaar kunnen helpen. Op deze manier wordt het lerend vermogen van het programma als geheel gestimuleerd en kunnen de projecten elkaar versterken.

Twee opleveringen

De realisatiefase van twee van de vijf projecten is inmiddels afgerond. Op 6 februari 2019 opende prinses Beatrix de Derde Sluiskolk van het Lekkanaal bij Nieuwegein. De sluis, waarvan dit een uitbreiding vormt, was in 1938 het eerste bouwwerk dat naar haar vernoemd werd. Mei 2018 werd de nieuwe Keersluis Limmel opgeleverd. De constructie, voorzien van twee cilindrische heftorens en een stalen deur, beschermt het achterland tegen hoogwater en maakt de sluis begaanbaar voor grotere binnenschepen.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn