Projecten

Slim en duurzaam mobiliteitssysteem
in Zuid-Nederland

Lees verder

Toekomstbestendige Infrastructuur

Op een slimme manier de doorstroming van het verkeer en de leefbaarheid in Zuid-Nederland verbeteren. Dat is het doel van het programma SmartwayZ.NL. In 2019 werd een mijlpaal bereikt met de uitrol van mobiliteits- en vervoersdiensten (plus bijbehorende app) op het traject Veghel-Helmond-Asten.

Via de app Mobility Mixx kunnen verkeersdeelnemers op de N279 tussen Veghel en Asten deelfietsen, elektrische deelscooters en deelauto’s boeken en betalen voor privé- en zakelijke reizen. Hieraan gekoppeld is een prestatiecontract om reizigers in het gebied niet, buiten de spits of met schonere alternatieven te laten reizen. Tegelijkertijd is het de ambitie om het integrale mobiliteitssysteem slimmer en toegankelijker te maken. Daarbij wordt ingezet op het toevoegen van meer vraaggerichte vervoersdiensten, met behulp van slimme maatregelen en technologie. Zo kunnen zoveel mogelijk doelgroepen mobiel blijven, tijd besparen en gezonder en schoner reizen.

Spin in het web

Achter SmartwayZ.NL gaan aardig wat partijen schuil: de provincies Noord-Brabant en Limburg, het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, enkele grote gemeenten, Rijkswaterstaat, de TU Eindhoven en diverse grote marktpartijen. Ook werkgevers zijn belangrijk om hun werknemers het faciliteren slimmer te reizen. Osborner Floris Bakermans vormt de spin in het web. Hij zorgt ervoor dat de vele betrokkenen van de vele verschillende organisaties elkaar goed begrijpen en tot daden komen. De lancering in 2019 van Mobility Mixx en de opschaling en versnelling van MaaS (Mobility as a Service) in heel Zuid-Nederland zijn daarvan het resultaat.

Blik vooruit

De Coronacrisis kan dienen als aanjager voor het slimmer en effectiever organiseren van het vervoerssysteem en de ruimtelijke inrichting. AT Osborne Mobiliteit helpt klanten zoals SmartwayZ.NL, OV-partijen en overheden om deze uitdaging te vertalen naar haalbare uitvoering. Bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, energietransitie, sociale inclusie en veilig/gezond reizen komen daarbij samen. AT Osborne-collega’s uit andere disciplines werken hieraan mee. Het in voorjaar 2020 georganiseerde online seminar ‘Mobiliteit in het nieuwe normaal’ vormt hiervan een voorbeeld.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn