Over ons

Strategie
2020-2023:
focus op
drie thema’s

Lees verder

In 2019 hebben we, na uitgebreide gesprekken met klanten en medewerkers, de strategie 2020-2023 geformuleerd. Drie thema’s staan centraal: Duurzame Leefomgeving, Gezonde Samenleving en Toekomstbestendige Infrastructuur. Deze drieledige focus vormt de verbindende factor tussen de verschillende onderdelen van het bedrijf.

Er zijn ook vier strategische doelstellingen geïntroduceerd. Ten eerste zal AT Osborne zijn medewerkers blijven ontwikkelen. Zij vormen het kapitaal van onze organisatie. Investeren in training, opleiding en begeleiding voor nieuwe en bestaande collega’s is voor ons van levensbelang. Ten tweede willen wij bij onze klanten en opdrachtgevers nog meer op bestuurlijk niveau acteren. Dat effent de weg voor optimale synergie tussen de verschillende disciplines binnen het bureau. De klant krijgt daardoor een plan gepresenteerd dat op alle aspecten doordacht is. Onze derde doelstelling is om meer te investeren in nieuwe producten en innovatie. Het gebruik van big data in onze analyses voor de gezondheidszorg leidt tot betere oplossingen voor onze klanten. Tenslotte wil AT Osborne ook groeien. Wij zien vele kansen in de 3 thema’s die we met onze medewerkers en onze klanten willen verzilveren.

Duurzame Leefomgeving

Een duurzame leefomgeving is een van de speerpunten van AT Osborne. Duurzaamheid is niet wat wij doen, maar wie we zijn. We zien dat het zo niet verder gaat. De mensheid gebruikt ieder jaar meer van de aarde dan onze planeet aankan: de zeespiegel stijgt, steden warmen op, de voorraden fossiele energie raken uitgeput. Het moet dus anders. Wij voelen een diepe motivatie om aan deze uitdaging ons steentje bij te dragen.

Onze opdrachtgevers zien en voelen dat ook. Zij hebben de verantwoordelijkheid om klimaatakkoorden om te zetten in concrete programma’s die resultaat opleveren. De vraag is: hoe doe je dat effectief? Kunnen we partijen met een min of meer vergelijkbare opgave samenbrengen en hoe? Hoe combineer je belangen? Hoe zorg je ervoor dat belastinggelden nuttig en effectief worden besteed? Op welke manier kom je tot resultaten? Daar helpen wij bij. We richten ons daarbij op vijf onderwerpen: energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit, biodiversiteit en omgevingskwaliteit.

Gezonde Samenleving

De enige constante in de gezondheidszorg is verandering. Het aantal kwetsbare, oudere mensen neemt toe. Het overgrote deel daarvan woont thuis. Dit vraagt om andere vormen van zorg, om andere manieren van samenwerking tussen bestaande en nieuwe partijen. Technologische ontwikkelingen brengen nieuwe mogelijkheden en behandelingen met zich mee. Maar die kosten ook veel geld. De druk op de kosten, het tekort aan personeel en de roep om duurzaamheid voorzien de transitie van structurele uitdagingen.

Wij doorzien de complexiteit van deze ontwikkelingen en leveren graag een bijdrage aan gezond zijn, worden en blijven. Als je de focus verbreedt van gezondheidsproblemen naar de veerkracht van individuen, kun je hen helpen om onder eigen regie een zo goed mogelijk leven te leiden. Daar spelen vele, vaak van elkaar afhankelijke, factoren een rol in. De gezonde samenleving bestaat immers niet alleen bij de gratie van voldoende, goed uitgeruste ziekenhuizen. Het gaat om het complete systeem van marktmeesters en beleidsmakers, zorginstellingen, eerstelijnszorg, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, verzekeraars, gemeenten en financiële partijen. De schaarse middelen moeten zo goed mogelijk ingezet worden, om het zorgaanbod zo passend en goed mogelijk in te vullen. Dat vraagt om een integrale aanpak.

Wij bieden die integrale aanpak bij complexe projecten, met duurzaam huisvestingsadvies, met strategische en financiële vraagstukken en met toekomstbestendig organisatieadvies en verandermanagement. Daarvoor verzamelen, analyseren en combineren wij gegevens uit openbare en besloten bronnen en passen de uitkomsten daarvan toe op de vraag van de klant. Onze adviezen komen dus niet voort uit algemene trends of onderbuikgevoelens, maar uit Big Data en feitelijke informatie.

Toekomstbestendige Infrastructuur

Onze leefgewoonten veranderen, de behoefte aan mobiliteit groeit en we worden geconfronteerd met extremere weersomstandigheden als gevolg van de klimaatverandering. Om een goede werking van de maatschappij te waarborgen is het van levensbelang dat we onze infrastructuur voorbereiden op de toekomst. Gerichte uitbreidingen en versterkingen van onze wegen, OV-netwerk en waterkeringen blijven noodzakelijk in de komende jaren. Daarnaast zien wij grote renovatieopgaven om wegen, kades en complexe kunstwerken zoals tunnels, bruggen en sluizen toekomstbestendig te maken.

Dit vraagt om een combinatie van (politieke) sensitiviteit, creativiteit, doordachte juridische constructies, mensenkennis, kennis van de inhoud maar ook nuchterheid. Niet toevallig zijn dat de competenties waarop wij onze managers en adviseurs selecteren en ontwikkelen. Wij delen de ambitie van onze opdrachtgevers om te werken aan de inrichting van een betere ruimte voor morgen. Van beleid tot uitvoering. Van Tweede Kamer tot bouwput.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn