Over ons

Urban Matters,
People Matter

Onze missie en motto

Lees verder

Het gaat AT Osborne niet om het behalen van een resultaat, maar om het behalen van het juiste resultaat. Dat wil zeggen: de oplossing waar mens en maatschappij nu en in de toekomst het meeste aan hebben.

Wij werken aan projecten die gericht zijn op de fysieke leefomgeving, voor veelal (semi-)publieke opdrachtgevers. Dat betekent dat wij steeds de kans krijgen om duurzame oplossingen te zoeken op het gebied van onder meer milieu, huisvesting, zorg en mobiliteit. Daarbij richten wij ons op drie thema’s: Toekomstbestendige Infrastructuur, Gezonde Samenleving en Duurzame Leefomgeving.

Binnen deze domeinen maken wij samen met de opdrachtgever keuzes waar de mens baat bij heeft. De fysieke leefomgeving draagt immers in belangrijke mate bij aan het welzijn van ons allemaal. Vandaar ons motto: ‘Urban Matters, People Matter’.

Wij proberen dit zo concreet mogelijk in te vullen met diensten op strategisch, tactisch en operationeel niveau: project- en assetmanagement, publiek beleid, governance en management en legal services. Onze werkwijze steunt op de pijlers ‘collective, content, context, creativity, complete’. Dit houdt in dat wij samenwerken met elkaar, met klanten en partners, vanuit een deskundige en inhoudelijke blik met oog voor het geheel en de samenhang. Op basis van onze nieuwsgierigheid, creativiteit en aanpassingsvermogen gaan we door tot de klus volledig geklaard is.

Onze maatschappelijk relevante opdrachten, gecombineerd met de ruimte die wij bieden aan creativiteit en eigen verantwoordelijkheden, maken AT Osborne tot de ‘Great place to work’ die wij voor onze medewerkers willen zijn. Dat haalt het beste in hen naar boven, wat voor ons en onze opdrachtgevers tot dat juiste resultaat leidt.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn