Klanten

Waterschap Vallei en Veluwe: “Combinatie van kwaliteit en aanpassing”

Lees verder

De projecten bij waterschappen zijn in de loop der jaren steeds complexer geworden. Het gaat niet langer alleen om technische opgaven binnen de waterhuishouding, maar ook om de omgeving. Dan is integraal projectmanagement eigenlijk onmisbaar. AT Osborne helpt een handje.

Adriaan Smeenk is bij het Waterschap Vallei en Veluwe manager van twee programma’s: Waterveiligheid en Watersystemen. Ofwel, zoals hij het zelf met prozaïsche helderheid omschrijft, “van de dijken en de slootjes.” Zo simpel als dat klinkt, zo complex zijn tegenwoordig de projecten om de waterveiligheid en -systemen te onderhouden en/of te vernieuwen.

Dijkversterking

Een voorbeeld is de klus waarbij Osborner Werner Plekkenpol betrokken is. “Dat is een dijkversterkingsproject”, legt Adriaan uit. “Primair draait dat om de veiligheid bij hoog water. Maar het gaat ook om inpassing van de dijk in de omgeving, bijvoorbeeld in de context van recreatie en natuurontwikkeling. Dergelijke zaken, alsook de signalen van bewoners rondom zo’n locatie, moet je integraal meenemen. Daarom kun je een project niet meer af met een enkele projectleider. Je hebt een team nodig, dat in staat is om een project integraal te managen.”

Verbinding

Waterschap Vallei en Veluwe heeft de professionaliseringsslag op het gebied van integraal projectmanagement ingezet met Waterschap Drents Overijsselse Delta. Samen hebben zij AT Osborne ingeschakeld voor de ondersteuning. “Je huurt een bureau in, maar het gaat natuurlijk om de mensen die er werken”, zegt Adriaan daarover. “Het sterke punt van Werner is dat hij verbindingen kan leggen: tussen de twee waterschappen, tussen de projecten, tussen de verschillende aspecten van projecten. Dat is echt een competentie. Ook belangrijk: hij heeft zich met zijn kwaliteiten aangepast aan onze organisatie. Soms weet je gewoon even niet meer of hij nu intern of extern is. En dat bedoel ik als compliment.”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn