Projecten

ZuidasDok,
nut en noodzaak
megaproject

Lees verder

Toekomstbestendige Infrastructuur

Verbreding en verdieping van de A10, aanpassing van twee verkeersknooppunten en het station Amsterdam Zuid, aanleg van fietsgarages en OV-haltes, herinrichting van de openbare ruimte … het project ZuidasDok is zeer omvangrijk. In 2019 vormden diverse problemen in de uitvoering aanleiding voor een heroverweging. Op verzoek van minister Cora van Nieuwenhuizen ging onder leiding van oud-minister Sybilla Dekker een onderzoek van start naar nut en noodzaak van deze mega-opgave. Zij liet zich daarbij ondersteunen door een kernteam van vier personen, waaronder Frank Jacobsen van AT Osborne.

Meer baten dan kosten

In het resultaat van haar onderzoek, het advies ‘Voortvarend bouwen aan de toekomst’, constateert Sybilla Dekker dat de Zuidas als internationale toplocatie te belangrijk is om de bereikbaarheid en aantrekkingskracht niet te verbeteren. ZuidasDok dient daarom doorgang te vinden, met een extra budget van tussen de € 700 miljoen en € 1 miljard. Het project levert de maatschappij meer op dan dat het kost.

Integraal omarmd

Frank kijkt met plezier en trots terug op zijn rol in dit traject. “Sybilla Dekker weet ieders kwaliteit op waarde te schatten én optimaal in te zetten. Ik heb veel geleerd van haar aanpak. Dat de bestuurders in gezamenlijk overleg haar bevindingen integraal omarmd hebben, zegt alles over de kwaliteit van haar advies.” Om het project beheersbaar te maken, hebben de opdrachtgevers (Rijk, gemeente, provincie en vervoersregio) de uitvoering opgeknipt in deelprojecten. Deze wezenlijke wijziging heeft geleid tot beëindiging van het contract met de aanvankelijke opdrachtnemer en een nieuwe aanbesteding in deelpakketten.

AT Osborne & ZuidasDok

Sinds 2013 waren en zijn medewerkers van AT Osborne in verschillende rollen betrokken bij dit omvangrijke en complexe project: als één van de drie partners van het Ingenieursbureau ZuidasDok, in het proces- en kwaliteitsmanagement, als contractgemachtigde, lead auditor, ontwerpmanager OV-terminal, in de BIM-implementatie, in het kernteam van Sybilla Dekker en in de procesbegeleiding tijdens de overlegrondes tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer ZuidPlus.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn