‘Onze kennis kan in Ethiopië
het verschil maken’

Lees verder

Aan de ene kant schieten de bouw- en infrastructuurprojecten de grond uit maar aan de andere kant is het vechten om voldoende (drink)water. Die contrasten maken het werken in Ethiopië er niet makkelijk op voor Waterschap Zuiderzeeland en alle partners. Met hulp van AT Osborne wordt handen en voeten gegeven aan het eerder gemaakte Waterakkoord. 

Al anderhalf jaar is Rens Huisman niet in Ethiopië geweest. Een, al eerder, lokaal geformeerd projectteam voert nu opdrachten uit. Toch hoopt hij eind dit jaar weer eens de grens over te steken. Want na zo’n tien jaar werken voor en in het land is zijn enthousiasme alleen maar groter geworden. Zijn werkgever, Waterschap Zuiderzeeland, is maatschappelijk betrokken en voert projecten uit langs de 1200 kilometer lange Awash-rivier in Ethiopië. Zuiderzeeland is niet het enige waterschap dat internationaal in actie komt. Buiten de landsgrenzen worden door waterschappen projecten uitgevoerd onder de naam Dutch Water Authorities. “In Nederland is het waterbeheer heel goed geregeld. Onze kennis daarover kan in het buitenland het verschil maken”, legt Rens Huisman uit.

Extreme regenval afgewisseld met kurkdroge maanden, weinig of geen beleid en handhaving op het gebied van afvallozingen in oppervlaktewater en dan ook nog tientallen verschillende land- en waterbeheerders; het werken in Ethiopië is een uitdaging.“Te weinig water kan leiden tot misoogsten en daardoor tot armoede en soms ook gewapende conflicten. Een beter waterbeheer is zo belangrijk.”

Sensitiviteit

Maar zomaar kennis overdragen zit er niet in. “Het vraagt culturele sensitiviteit. Wij zijn heel erg gericht op samenwerken, dat is daar minder. Dat ligt ook aan de structuur van het land. Je hebt langs de rivier te maken met tientallen verschillende talen die ze spreken en in het stroomgebied zijn alleen al zeven verschillende regio’s met eigen bestuurders en wetten.”

Aan de Nederlandse kant werd daarom AT Osborne ingeschakeld. Consultant Roel Sillevis Smith was betrokken bij een ‘Partners voor Water’-project en adviseerde op juridisch gebied de deelnemers over het op te stellen Waterakkoord. Consultant Leen Oosterom, geen onbekende in de Nederlandse waterwereld, en Eva Kool begeleiden het Nederlandse projectteam van Waterschap Zuiderzeeland. Rens: “Wij zijn een kleine club en wij hadden iemand nodig die het project kan trekken, dingen in gang zet. Wij moeten leren improviseren, flexibel zijn. We kunnen niet zomaar onze Nederlandse kennis en praktijk overzetten in Ethiopië. We moeten kijken wat daar wel werkt. Een Waterakkoord was nog niet eens het grootste probleem, handhaving bijvoorbeeld wel.”

Relatie

Het doel is ook om in Ethiopië zo min mogelijk zelf te doen en de lokale beheerders te leren het zelf te doen. “Wij moeten weg kunnen zonder dat het invloed heeft daar. We werken daarom vooral aan de relatie en wat minder taakgericht. Dat is even wennen. We kijken naar waar staat onze partner, wat is zijn kennis en hoe kunnen we ervoor zorgen dat er meer structuur komt. AT Osborne helpt ons daarbij.”

Het Waterakkoord moet ervoor zorgen dat er continuïteit komt. Dat informatie in de regio wordt gedeeld, dat de waterverdeling beter wordt en dat het overstromingsrisico wordt verkleind, kortom een duurzame leefomgeving wordt gecreëerd. “We zijn er zeker nog niet. Het is nu lastig werken op afstand. Maar daarom is het belangrijk om ook kleine successen te vieren als de grote nog even uitblijven”, besluit Rens.

< Terug naar overzichtspagina

Werken in extremiteiten
De Nederlandse overheid heeft ook internationaal waterambities. Waterschappen voeren deze uit. Het Rijk biedt fondsen en subsidies om de ambities uit te voeren. Behalve een maatschappelijke doelstelling is er ook een mogelijkheid om door een stabiele omgeving een toegangspoort voor het Nederlandse bedrijfsleven te creëren. 

Blue Deal
Waterschap Zuiderzeeland is actief in Ethiopië. Daar gaat het om het stroomgebied van de rivier de Awash, 1200 kilometer lang. Er zijn grote landschappelijke verschillen en extreme natuurverschijnselen. Ter vergelijking: gemiddeld valt er in Nederland 800 mm regen per jaar. In de stroomgebieden van de Awash valt tussen de 200 en 2500 mm per jaar, afhankelijk van het gebied. Werken in die extremiteiten levert ook voor Nederland weer kennis en informatie op. 

De werkzaamheden in Ethiopië vinden deels plaats onder de Blue Deal, een internationaal programma van 21 waterschappen en ministeries. Het doel is om voor 2030 zo’n 20 miljoen mensen wereldwijd toegang te geven tot voldoende, schoon en veilig water. Kijk voor meer informatie op www.awashbasinplatform.org.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn