De basis voor een circulair en verdicht Buiksloterham

Lees verder

Het voormalige industriegebied Buiksloterham strekt zich met circa 100 hectare uit langs de westelijke zijde van de centrale IJ-oevers in Amsterdam-Noord. De ambities van de gemeente voor dit areaal tuimelen over elkaar heen: Buiksloterham is een beoogd circulair boegbeeld met een productieve wijkeconomie en in totaal 8.765 woningen. AT Osborne werkte mee aan de totstandkoming van de investeringsnota die aan de basis staat van de realisatie van deze ambities.

De ontstaansgeschiedenis van wat uiteindelijk de Investeringsnota Buiksloterham 2020 is geworden, gaat terug tot 2007. De crisis van 2008, andere hobbels in het traject en nieuwe inzichten leidden ertoe dat in 2019 een doorstart nodig was. AT Osborne schoof in de persoon van projectmanager Puck Kole aan bij het gemeentelijk projectteam. Concreet doel was de totstandkoming van de investeringsnota. Dit lukte door het plan en de diverse ambities en thema’s integraal te benaderen, het proces uit te lijnen, alle partijen betrokken te houden en een tijdspad met deelstappen op te stellen. November 2020 werd de investeringsnota vastgesteld.

Nieuw groen op nieuw land

Als medeauteur van de nota en lid van het projectteam was Puck betrokken bij specifieke onderdelen van het project. Bijvoorbeeld bij de Opgave Groen, waartoe ook het plan behoorde voor de in het gebied aanwezige vervuilde grond. Vanuit de circulaire ambitie van de gemeente was het de wens om deze grond in het gebied te houden. Dat bespaart immers de CO2-uitstoot van de bij afvoer af te leggen kilometers en de verwerking zelf. Als oplossing werd bedacht om met de licht verontreinigde grond nieuw land aan te maken in het IJ en het naastgelegen Johan van Hasseltkanaal, en daar nieuw groen op te realiseren. In eerste instantie een gevoelig punt voor omwonenden, dat tijdens bijeenkomsten geadresseerd werd. Puck was medeorganisator van verschillende participatie- en inspraakmomenten en nam deel aan veel overleg met architecten, ontwikkelaars, ondernemers, particuliere erfpachters en (toekomstige) bewoners.

Wereldprimeur

Eén ambitie van Buiksloterham is om een productieve wijk te zijn: een gebied waar naast wonen ook werken een plaats krijgt. Puck was verantwoordelijk voor de werkgroep die hieraan handen en voeten gaf. Hieruit kwam de wereldprimeur voort dat alle in Buiksloterham te realiseren woongebouwen in de plinten ruimte zullen bieden aan productieve bedrijvigheid. Dat wil zeggen: ambachten, opslag van producten en andere bedrijvigheid maar geen kantoren. Ook werden bijbehorende eisen aan de gebouwen opgesteld, zoals verzwaarde vloeren, hoge plafonds en mogelijkheden voor laden en lossen.

Duurzame leefomgeving

Met de Investeringsnota Buiksloterham 2020 als basis kan de gemeente Amsterdam nu concreet verder bouwen aan een circulaire woon/werkwijk, waar met gerecyclede grondstoffen en materialen in hoge dichtheid gebouwd kan worden aan energie-neutrale en energieleverende nieuwbouw. Door een rol te spelen in de totstandkoming van de nota, heeft AT Osborne bijgedragen aan de ontwikkeling van een nieuwe, duurzame leefomgeving in Amsterdam-Noord.

< Terug naar overzichtspagina

‘Spelregelkaart als instrument voor integrale gebiedsontwikkeling
Een bebouwd gebied dat getransformeerd moet worden naar een gemengde woon-werkomgeving met alle bijbehorende voorzieningen. Dat is lastig, omdat die gebieden vaak bestaan uit een lappendeken aan grond met verschillende eigenaren. Dit vraagt om een integrale benadering en een passend instrumentarium. Bij een dergelijk complexe opgave is er een instrument is dat een uitweg kan bieden: de spelregelkaart.’

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn