Omgevingswet zet veel in beweging

Lees verder

De overheid besloot jaren geleden om de kluwen van wet- en regelgeving voor het ontwikkelen en beheren van de leefomgeving samen te voegen in een Omgevingswet. AT Osborne werkte mee aan de totstandkoming van deze wet, waar al onze projecten en opdrachtgevers mee te maken krijgen. “De kennisbehoefte is enorm; wij hebben expertise in huis.” 

Door ondoorzichtigheid van het stelsel duurden besluitvorming en procedures rondom de fysieke leefomgeving ellenlang. Voor de ontwikkeling van een woonwijk waren circa 30 besluiten nodig: over waterberging en het bestemmingsplan, en van bouw- en milieuvergunning tot een uitrit- en kapvergunning. Het overzicht ontbrak: voor wat moet je bij welke (uitvoerende) overheidsinstantie zijn? De noodzaak voor een inhoudelijke integratie van het omgevingsrecht werd nog eens onderstreept door een door ons uitgevoerde evaluatie. Onze consultant Erik Visser werkte jarenlang vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken mee aan de totstandkoming van deze nieuwe wet.

Samenhangend omgevingsplan

Door de Omgevingswet kan een gemeente in één omgevingsplan alle regels voor ruimtelijke projecten vastleggen. Het wordt bovendien met een digitaal loket makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Wie bijvoorbeeld grond wil kopen, kan online in een keer zien wat qua ontwikkeling op die locatie mogelijk is. De nieuwe wet daagt de overheid uit om integraal en met oog op de lange termijn te besluiten over bijvoorbeeld de ontwikkeling van een woonwijk. Doordat de wet het kader biedt om verschillende beleidsdoelen, bijvoorbeeld op het vlak van de energietransitie, mobiliteit en circulair bouwen, in samenhang in het omgevingsplan op te nemen.

Dat is veelomvattend en niet eenvoudig, en tegelijk van maatschappelijke meerwaarde. Gemeenten streven bijvoorbeeld naar meer fietsen en minder auto’s of aardgasvrij wonen, maar hoe kunnen zij die ambities verankeren in het omgevingsplan? Met een breed consortium hebben we een staalkaart ontwikkeld om van een visie op de energietransitie tot concrete regelgeving in omgevingsplannen te komen. Daarnaast helpen we overheden, zoals de gemeente Zwolle, met het opstellen van een omgevingsvisie.

Invullen van kennisbehoefte

De kennisbehoefte over de Omgevingswet is enorm, merken we. Al onze afdelingen en opdrachtgevers hebben er bij hun projecten mee te maken. Omdat we jarenlang aan de nieuwe wet meewerkten, hebben we expertise opgebouwd over de impact van de wet. Zo betekent het bundelen van wet- en regelgeving bijvoorbeeld een andere houding en werkwijze voor teams van betrokken instanties. Voor zo’n veranderopgave biedt AT Osborne advies en begeleiding op het vlak van organisatie, cultuur en gedrag.

Daarnaast verzorgen we trainingen, zoals bijvoorbeeld voor de Omgevingsdienst Utrecht. Erik: “Van de secretaresse tot de directeur: alle driehonderd medewerkers kregen de beginselen van de wet uitgelegd.” Dat hele spectrum aan activiteiten maakt ons werk bijzonder en betekenisvol. We staan als bureau met onze voeten in de klei én zitten aan tafel bij overheden. Onze consultants werken zowel aan wet- en regelgeving als aan de uitvoering en aan alles daartussen. Wie betrokken partijen en hun belangen kent, kan die ook goed met elkaar verbinden voor maatschappelijke meerwaarde.

< Terug naar overzichtspagina

AT Osborne staat vanuit kennis en ervaring opdrachtgevers en projecten bij die op verschillende vlakken te maken krijgen met de Omgevingswet: van de vertaling van beleidsdoelen naar regels in het omgevingsplan tot het begeleiden van anders werken.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn