DUURZAME LEEFOMGEVING

Lees verder

Onze samenleving gebruikt meer van de aarde dan onze planeet aankan. De gevolgen zijn duidelijk merkbaar. Stijgende temperaturen, afwisselend extreme droogte en wateroverlast, de uitputting van fossiele energiebronnen. Als wij onze omgeving leefbaar willen houden, is er slechts één conclusie mogelijk: het moet anders.

AT Osborne is doorlopend op zoek naar hoe het anders kan en helpt publieke opdrachtgevers om wezenlijk bij te dragen aan een duurzame leefomgeving. Daarbij hanteren wij een aanpak die draait om integraliteit, strategisch meedenken en uitvoering.

Onderwerpen zoals wonen, werken, energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit, omgevingskwaliteit, biodiversiteit en mobiliteit worden vaak als afzonderlijke vraagstukken opgepakt. Partijen initiëren daarvoor verschillende projecten in dezelfde openbare ruimte. Maar het is ook mogelijk om meerdere problemen in één keer op te lossen. Dat komt ten goede aan de kwaliteit, de duurzaamheid en de efficiënte besteding van belastinggeld. De (her)ontwikkeling van maatschappelijk, publiek en privaat vastgoed tot duurzame gebouwen biedt gelijksoortige kansen: slim investeren in gecombineerde oplossingen met opbrengsten op de korte en lange termijn.

AT Osborne legt verbindingen tussen de verschillende leefbaarheids- en duurzaamheidsopgaven. Wij lijnen partijen collectief op, destilleren uit de verschillende belangen en meningen een gemeenschappelijke ambitie, en zorgen ervoor dat op basis hiervan heldere prioriteiten en keuzes tot stand komen. Zo leidt integraliteit tot een strategie en vervolgens tot actie: uitvoering in programma’s en projecten. Ook daarin zijn wij de (bege)leidende partij, die afspraken op de juiste manier in contracten laat landen, de juiste spelers aan boord krijgt en de beoogde resultaten behaalt.

Of het nu gaat om de renovatie van een ziekenhuis, de herinrichting van een bedrijventerrein, een gebiedsontwikkeling, de aanleg van infrastructuur of waterwerken: wij zorgen ervoor dat duurzaamheid leidend is, dat een project de leefomgeving zo min mogelijk belast of ‑liever nog- er een positieve bijdrage aan levert.

Een integrale aanpak is complex. Maar daar ligt nu net onze kracht. AT Osborne heeft decennia  ervaring met veelomvattende, maatschappelijke opgaven met meerdere belanghebbenden. Wij kennen dus ook de betrokken partijen; van Rijkswaterstaat, ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen tot aan universiteiten en de zorgsector. Wij spreken dezelfde taal en voelen ons nauw verwant met ‑en medeverantwoordelijk voor- de collectieve maatschappelijke duurzaamheidsopgave.

Bij de integrale, duurzame oplossing en uitvoering van opgaven zet AT Osborne multidisciplinaire en multicompetente teams in. Wij bieden een breed palet aan deskundigheid, met per domein diepgaande kennis. Bovendien zijn wij intrinsiek gemotiveerd om bij te dragen aan een duurzame leefomgeving. Ons bedrijfspand geldt niet voor niets als het meest duurzaam gerenoveerde rijksmonument van Nederland. Vanuit ons verantwoordelijkheidsgevoel en onze nieuwsgierigheid zijn wij op zoek naar hoe opgaven anders en duurzaam kunnen worden opgelost; voor onze opdrachtgevers, voor de maatschappij en voor onszelf.

< Terug naar overzichtspagina

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn