GEZONDE SAMENLEVING

Lees verder

De enige constante in de gezondheidszorg is verandering. Het aantal kwetsbare, oudere mensen neemt toe. Het overgrote deel van hen woont thuis. Dit vraagt om verschillende vormen van zorg: van voldoende, goed uitgeruste ziekenhuizen tot gedecentraliseerde zorg in de wijk. Hoe verleen je zorg op de juiste plaats, optimaliseer je de zorghuisvesting en verbind je de diverse zorgverleners op een slimme manier? Hoe beheers je de druk op de kosten, het tekort aan personeel en de roep om duurzaamheid? Hoe houd je de zorginfrastructuur in de stad, die gedeeld wordt door velen, in stand? Hoe richt je tegelijkertijd de zorg in voor een krimpende groep kwetsbare mensen in de periferie?

Er ontstaan andere manieren van samenwerking tussen bestaande en nieuwe partijen. Technologische ontwikkelingen zullen nieuwe mogelijkheden en steeds geavanceerdere behandelingen met zich meebrengen. Ze souperen echter ook een groot deel van de budgetten op.

AT Osborne doorziet de complexiteit van al deze ontwikkelingen. Wij leveren graag een bijdrage aan gezond zijn, worden en blijven. Vrijwel iedereen is of wordt op enig moment patiënt. Als je de focus verbreedt van gezondheidsproblemen naar de veerkracht van individuen, kun je hen helpen om onder eigen regie een zo goed mogelijk leven te leiden. Daarin spelen vele factoren een rol. Het gaat om het complete systeem van marktmeesters en beleidsmakers, zorginstellingen, eerstelijnszorg, sturende krachten zoals verzekeraars, gemeenten en financiële partijen. Optimale inzet van de schaarse middelen is binnen deze constellatie essentieel om het zorgaanbod zo goed mogelijk in te vullen en voor iedereen bereikbaar te houden. Dat vraagt om een integrale aanpak.

AT Osborne biedt die integrale aanpak. Wij helpen u bij complexe projecten, met toekomstbestendig huisvestingsadvies, strategische en financiële vraagstukken, programma- en projectmanagement en met organisatieadvies en verandermanagement. Inhoudelijke kennis van de zorg en het zorglandschap vormt daarin de rode draad, naast kennis over bouw- en investeringskosten, techniek, medische inrichting, organisatie- en veranderkunde en juridische zaken.

Vanuit onze betrokkenheid kijken wij voorbij uw vraag. Wat zijn de gevolgen voor uw organisatie en voor de rest van de gezondheidsketen? Door over schotten heen te kijken, partijen bij elkaar te brengen en uw vraag integraal te benaderen, komen wij tot de optimale oplossing. Wij helpen u bij het bepalen van uw koers en maken het haalbaar met een business case, een financieringsplan, een programma en de realisatie.

Dankzij een ervaring van decennia beschikt AT Osborne over een diepgaande kennis van de gezondheidszorg. Wij hebben met onze voeten in de modder gestaan en kennen de specifieke uitdagingen en krachtenvelden. Veel van onze consultants zijn zelf werkzaam geweest in de zorg. Zij hebben daadwerkelijk hart voor uw zaak. En what you see is what you get. Onze mensen die bij u aanschuiven voor het eerste, verkennende gesprek zijn ook degenen die de klus voor u gaan klaren.

Onze kennis over de gezondheidszorg is, behalve op ervaring, gebaseerd op harde feiten. Wij verzamelen, analyseren en combineren gegevens uit openbare en besloten bronnen en passen de uitkomsten daarvan toe op uw vraag. Onze adviezen komen dus niet voort uit algemene trends of onderbuikgevoelens, maar uit Big Data en feitelijke informatie. Wij kennen de zorgbehoefte tot op postcodeniveau, nemen trends waar en smeden het geheel samen tot betrouwbare prognoses. Daar kunt u verder op bouwen om de juiste keuze te maken voor de meest waardevolle inzet van uw schaarse middelen.

Met onze visie, onze mensen en onze aanpak werken wij, samen met u, aan het beheersbaar en betaalbaar houden van een zeer complexe en maatschappelijk essentiële sector. Samen met AT Osborne levert u een bijdrage aan een duurzaam gezonde samenleving.

< Terug naar overzichtspagina

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn