Avoord

‘Er is een risico
dat je teveel
gaat navelstaren’

Lees verder

Corona had een behoorlijke invloed op het eerste werkjaar van Saskia van Opijnen bij zorgorganisatie Avoord. Toch lukte het haar en haar managementteam om een blik op de toekomst te werpen. Samen met AT Osborne werden de eerste, flinke, stappen gezet naar een nieuwe strategie.

Avoord is een begrip in de regio Etten-Leur en Zundert. De zorgorganisatie biedt niet alleen wonen en zorg in eigen woonzorgcentra, maar ook thuiszorg, dagbesteding en palliatieve zorg in onder andere een hospice. “We bestrijken een breed palet. Een goede strategie is mede daarom belangrijk; hoe organiseren we duurzame ouderenzorg, hoe kan het slimmer, effectiever”, vertelt Saskia van Opijnen.

Ze kreeg de opdracht mee bij haar aanstelling als bestuurder in juli 2020, maar de pandemie stelde de organisatie even voor andere uitdagingen. Toch ging in oktober het strategietraject van start en nu ligt er al een document met de kernstrategie. Twee consultants van AT Osborne kwamen Avoord versterken. “Er is een risico dat je teveel gaat navelstaren, redeneert vanuit je eigen overtuigingen en de wereld om je heen vergeet. Daarom hebben we bewust AT Osborne gevraagd. De consultants hebben niet alleen data en prognoses aangeleverd, maar ons als management ook inzicht gegeven in onze kracht maar ook onze verbeterpunten. De inzichten waren heel waardevol.”

Dialoog leiden

De consultants ondersteunden ook de vele dialoogsessies. Want die kwamen er. “We wilden met veel betrokkenen in gesprek. Niet alleen om draagvlak te creëren, maar juist ook om input te verzamelen. Het werden allemaal online bijeenkomsten, maar dat werd door AT Osborne prima opgepakt en begeleid”, vertelt Saskia.

Er volgden meetings met de cliëntenraad, de ondernemingsraad, professionals, vrijwilligers maar ook woningbouwcorporaties, gemeentes en het zorgkantoor en de zorgverzekeraar. “Wij moeten een omslag maken van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Het gaat niet om de vraag ‘waar heb ik recht op’ maar ‘waar heb ik echt hulp nodig’ en ‘wie bepaalt welke hulp ik krijg’. Dat vraagt veel van iedereen die erbij betrokken is. De input van de vele stakeholders is voor ons dan ook erg belangrijk. Complimenten voor de consultants van AT Osborne voor het keer op keer voorbereiden, faciliteren en leiden van de meetings. Ze moesten continu schakelen tussen de diverse groepen en achtergronden van deelnemers, maar dat lukte goed.”

Haalbare dromen

De opbrengsten uit de sessies werden door AT Osborne vertaald en dat leidde tot leidende principes, beleidsuitgangspunten en opgaven. Die nog wel verder uitgewerkt moeten worden in een meerjarenplan. Ook hier gaat Avoord weer de samenwerking aan en verzorgen consultants van AT Osborne het doorrekenen en het strategisch vastgoedplan. “Je kunt wel groots dromen, maar het is ook fijn als het haalbaar is”, besluit Saskia.

< Terug naar overzichtspagina

“Wij moeten een omslag maken van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Het gaat niet om de vraag ‘waar heb ik recht op’ maar ‘waar heb ik echt hulp nodig’ en ‘wie bepaalt welke hulp ik krijg’. Dat vraagt veel van iedereen die erbij betrokken is.”

Saskia van Opijnen
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn