‘De brede aanpak’:
een integrale blik op alle assets, voor optimale investeringen

Lees verder

Ongeveer een halve eeuw geleden bestond de eerste grote opdracht van AT Osborne uit het kostenmanagement bij de bouw van vier academische ziekenhuizen. In de decennia die daarop volgden, hebben wij een enorme hoeveelheid expertise en ervaring opgebouwd op het gebied van zorghuisvesting en alles wat daarmee samenhangt. Om opdrachtgevers steeds beter van dienst te  zijn, hebben wij onze dienstverlening in de loop der jaren doorontwikkeld. In 2020 hebben wij verder vorm gegeven aan wat wij ‘de brede aanpak’ noemen: een benadering die onze opdrachtgevers in de zorgsector helpt om gefundeerd en weloverwogen te bepalen waar zij hun geld aan uitgeven.

Vastgoed vormt een belangrijk asset voor zorgorganisaties. Maar er zijn er meer. Onze brede aanpak onderscheidt naast vastgoed ook personeel, technologie en innovatiekracht. Want je verleent de zorg in of vanuit gebouwen, met de inzet van het juiste personeel en met gebruik van geschikte technologie. Daarnaast moeten mensen en tijd vrijgemaakt worden om innovaties te ontwikkelen die de zorg verder verbeteren en verduurzamen. Deze vier assets vergen allemaal investeringen, terwijl je elke euro maar één keer kunt uitgeven. Gesprekken en planvorming kunnen uitmonden in een ‘battle for the budget’. Daarbinnen neemt het bestuur afzonderlijke beslissingen, op basis van vaak ongelijksoortige informatie over de diverse voorstellen en onderwerpen.

AT Osborne kijkt niet door vier verschillende brillen naar de vier verschillende assets. Wij zetten één multifocale bril op, om alles in samenhang te bekijken. Dat begint met de vraag voor wie een zorgorganisatie er wil zijn, nu en in de toekomst. Wij voeren eigen onderzoek uit, en een grondige analyse van data op het gebied van onder meer demografie, prevalentie en zorggebruik. Daarmee creëren wij de basis voor een prognose. Welke doelgroepen zijn er in het verzorgingsgebied, hoe groot zijn ze, hoe ziet hun zorgvraag eruit, hoe zal dit zich ontwikkelen? Met deze gegevens in de hand kan bepaald worden voor welke doelgroep(en) een zorgorganisatie er wil zijn. Hieruit vloeit vervolgens voort wat daar voor nodig is: de hoeveelheid en soorten vastgoed, omvang en kwalificaties van het personeel, de vereiste technologieën en innovatiekracht. Door deze behoefte af te zetten tegen de reeds aanwezige assets, en het verschil daartussen vast te stellen, ontstaat een heldere basis voor de assetstrategie en het assetmanagement. Alles is in samenhang met elkaar bekeken. Dit opent de deur naar een integrale afweging en integrale besluitvorming over de toekomstige investeringen.

Het ontbreekt directies en besturen van zorgorganisaties vaak aan de tijd en de focus om zelf een gedetailleerd toekomstbeeld te schetsen. Wij ontzorgen hen, met onze brede aanpak. AT Osborne heeft de expertise, de ervaring, de data en de analytische kwaliteiten in huis om dit te doen. Wij toetsen onze bevindingen niet alleen bij onze opdrachtgevers, maar ook bij hun bestaande en potentiële partners zoals woningcorporaties en gemeenten. Uiteindelijk leggen wij de verbinding tussen een concreet vergezicht en beleid. Nadat de investeringsbesluiten zijn genomen, werken wij de financiering uit, begeleiden wij organisaties richting financiers en stellen we zowel een governance – als een operationeel plan op. Gaandeweg monitoren wij de gekozen koers in samenhang met de ondernomen acties. Ook is binnen AT Osborne de expertise aanwezig om de implementatie en de projectorganisatie te verzorgen.

Integraal afwegen en beslissen waar een zorgorganisatie het beste haar geld aan kan uitgeven: onze brede aanpak maakt dit mogelijk. Het leidt tot toekomstbestendige investeringen voor een goede zorgverlening, met een optimale inzet van huisvesting, personeel, technologie en innovatiekracht.

< Terug naar overzichtspagina

“Wij zetten één multifocale bril op, om alles in samenhang te bekijken. Dat begint met de vraag voor wie een zorgorganisatie er wil zijn, nu en in de toekomst.”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn