Langetermijn huisvestingsplan
Het Nederlands Kanker Instituut

Lees verder

De huisvesting van het Nederlands Kanker Instituut (NKI) in Amsterdam voldoet niet meer aan de wensen en eisen van nu. Het huisvestingsplan voor de lange termijn vergt een substantiële investering. Om die te rechtvaardigen, verwacht het ministerie van VWS als financier een gedegen onderbouwing. Daarvoor zet AT Osborne op verzoek van het NKI zijn expertise in.

De werkplekken en laboratoria van het NKI voor onderzoek naar kanker zijn voornamelijk ondergebracht in hoogbouw uit de jaren ’70. Die zijn tien jaar geleden gerenoveerd, maar de twee gescheiden bouwblokken blijven functioneel en technisch tekortkomen. Zeker gezien de afspraken om te verduurzamen om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen en in de wetenschap dat zo’n proces naar nieuwe huisvesting al snel tien jaar duurt.

Ideeën voor de toekomstige huisvesting waren reeds met een ander adviesbureau bedacht. Maar de noodzaak, omvang en timing van de investeringen waren nog onvoldoende ontwikkeld.

Met die opdracht gingen onze adviseurs stap voor stap aan de slag.

Aanpak in fasen

De strategie en de verwachte organisatieontwikkeling van het NKI mondden uit in een ideale, toekomstbestendige huisvesting. De komende twintig jaar zal kankeronderzoek (nog) meer data gedreven zijn met gebruik van complexere apparaten en installaties. Onderzoekers van het NKI zullen nog meer samenwerken met het in kanker gespecialiseerde Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis (samen vormen ze één organisatie) en andere onderzoeksinstituten in binnen- en buitenland. Concreet betekent dat: meer computerwerkplekken, minder generieke labs en juist meer specifieke labs met complexe (kostbare) apparatuur en voorzieningen en gespecialiseerde operators, waar onderzoekers uit het hele NKI gebruik van kunnen maken (en ook onderzoekers van andere instituten).

Vervolgens brachten we de technische staat van het bestaande vastgoed met zogeheten conditiemetingen in beeld. Door de huidige situatie te vergelijken met de huisvestingsbehoefte konden we de verschillen analyseren. Aan deze tekortkomingen werden prioriteiten toegekend: hoe kunnen deze worden opgelost? Daarvoor zijn drie varianten op hoofdlijnen uitgewerkt: volledige renovatie, volledige nieuwbouw en een gemengde variant. Door ook mini-ontwerpen van deze varianten te maken, konden we de bijbehorende kosten gedetailleerd becijferen.

Oké-stempel

Volledige nieuwbouw blijkt goedkoper dan renovatie met bijkomende kosten voor tijdelijke huisvesting en verhuizingen, en lost tegelijkertijd veruit de meeste tekortkomingen op. De rente- en afschrijvingskosten voor deze variant zijn met modellen in de tijd uitgezet en netto contant gemaakt. Dat biedt het Rijk goed zicht op de meerjarenkosten en financiële planning. Het volledige rapport is als onderbouwing van de huisvestingsbehoefte door het NKI aan VWS overhandigd. Het ministerie vroeg TNO voor de technische, inhoudelijke en financiële controle. Deze doorgaans kritische onderzoeksorganisatie was zeer positief over de kwaliteit van de aangeleverde informatie en onderschrijft de conclusies en de inhoud van het rapport. Het plan voor de langetermijnhuisvesting ligt nu bij VWS voor besluitvorming.

Specifiek deskundig

AT Osborne startte in mei 2020 en eind dat jaar lag het rapport op tafel. Het projectmanagement was in handen van Erik Dijkman. Bij elke stap in het project kon hij rekenen op specifieke deskundigheid van in totaal zo’n tien collega-adviseurs. Zo dachten strategie- en huisvestingsexperts mee over laboratoria van de toekomst. Technische collega’s waren betrokken bij conditiemetingen en de impact op de meerjarenonderhoudsplanning, en huisvestingsadviseurs bij het opstellen van het programma van eisen voor de ruimtebehoefte en het vormgeven van varianten. Bouwkostenmanagers stelden daarbij gedetailleerde raming op en financiële whizzkids zetten de financierings- en afschrijvingslasten met modellen in de tijd uit.

“Het gaat om veel geld”, zegt Erik over deze financiering uit publieke middelen, “maar ik weet ook dat het plan een goed fundament biedt. Door te helpen deze investeringsopgave rond te krijgen, dragen we bij aan het ontstaan van huisvesting, die het NKI ondersteunt in zijn werk om kanker de wereld uit te krijgen.”

< Terug naar overzichtspagina

“Ideeën voor de toekomstige huisvesting waren reeds met een ander adviesbureau bedacht. Maar de noodzaak, omvang en timing van de investeringen waren nog onvoldoende ontwikkeld. Met die opdracht gingen onze adviseurs stap voor stap aan de slag.”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn