Review in de volle breedte: een solide basis voor plannen en programma’s

Lees verder

Ziekenhuizen, verpleeginstellingen en alle andere zorgorganisaties in de langdurige zorg krijgen periodiek te maken met investeringsplannen, vastgoedplannen en (ver)bouwactiviteiten. Vrijwel altijd gaat het om grote investeringen die voor langere tijd gepleegd worden, een langjarige programma en meerdere projecten. Doorgaans zijn het ook complexe projecten, waarbij nogal wat komt kijken. Dat varieert van een juiste prognose van de zorgvraag, -productie en benodigde capaciteiten en zorgplaatsen tot een heldere projectstructuur en -organisatie en het risicomanagement en de financiële aspecten.

AT Osborne verzorgt hiervoor reviews in de volle breedte. Voor zowel strategische vastgoedplannen voor de langere termijn als concrete bouwprogramma’s voor vastgoedvernieuwing, hebben wij de benodigde kennis in huis om alle facetten nog eens goed door te lichten. Dat begint met een studie van alle onderliggende documenten. Op basis daarvan stellen wij onze eerste bevindingen op, die wij bespreken met de opdrachtgever. Dat maakt het mogelijk om de juiste richting te bepalen voor het verdere onderzoek, en de juiste accenten op de juiste onderwerpen te leggen. Vervolgens duikt de review de diepte in, onder meer door middel van interviews met de sleutelfiguren van het plan, programma of project.

Bij onze beoordeling betrekken we alle relevante elementen, zoals de (ontwikkeling van de) zorgvraag, de vertaling daarvan naar de benodigde capaciteit en de vierkante meters en soorten vloeroppervlak. Aan de orde komen eveneens de financiën en hoe die zich verhouden met de meerjarenbegroting, de haalbaarheid van de business case, de strategische samenhang en de uitrol van het project. Daarnaast kijken we naar de conceptuele kant: sluit een plan of een bouwprogramma aan op de strategie van de organisatie, past het bij de eisen, wensen en mogelijkheden van onze tijd? AT Osborne is al een ruim 50 jaar actief in zorgvastgoed en doet (desondanks) jaar in, jaar uit veel nieuwe praktische en theoretische kennis op. Behalve bij reviews zijn wij ook betrokken aan de voorkant van projecten en planvorming. Dit stelt ons in staat om nieuwe inzichten van beide soorten opdrachten bij onze opdrachtgevers van buiten naar binnen te brengen.

Mede op basis van de genoemde jarenlange ervaring hebben wij een compleet scala aan expertise in huis. Al onze kennis op het gebied van vastgoedontwikkeling,  projectmanagement en projectbeheersing, plus de kennis van onze financiële, juridische en data-analytische specialisten, zetten wij in om de plannen en programma’s van onze opdrachtgevers in de volle breedte te bestuderen en te beoordelen. Het eindproduct dat we daarbij opleveren, biedt verbeterpunten en aanbevelingen voor de (project of programma)organisatie van de klant. En voor de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht biedt onze review zekerheid en duidelijkheid voor gedegen besluitvorming.

< Terug naar overzichtspagina

“Mede op basis van de genoemde jarenlange ervaring hebben wij een compleet scala aan expertise in huis. Al onze kennis op het gebied van vastgoedontwikkeling, projectmanagement en projectbeheersing, plus de kennis van onze financiële, juridische en data-analytische specialisten, zetten wij in om de plannen en programma’s van onze opdrachtgevers in de volle breedte te bestuderen en te beoordelen.”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn