Zorg voor de
toekomst

Lees verder

In onze samenleving neemt het aantal kwetsbare mensen gestaag toe. Hierdoor stijgen ook de vraag naar zorg en zorgpersoneel en de druk op de budgetten. Dit betekent dat wij anders moeten nadenken over de wijze waarop het zorgsysteem wordt ingericht. Verpleeghuizen kunnen in de toekomst geen plaats bieden aan alle ouderen, maar richten zich op ouderen die het meest kwetsbaar zijn. Veel andere ouderen blijven langer thuis wonen, maar hebben daar op allerlei manieren hulp bij nodig. Dat gaat om fysieke ingrepen (zoals drempelloze woningen), technologie (zorgverlening op afstand) en andere vormen van ondersteuning. Bij andere kwetsbare groepen, zoals gehandicapten, spelen gelijksoortige ontwikkelingen.

De centrale vraag voor de zorg van de toekomst is: hoe kunnen we de beschikbare middelen het beste benutten? Geld, personeel, technologie en gebouwen zijn schaars en kostbaar. Een optimale inzet is noodzakelijk voor een optimale zorgverlening aan kwetsbare mensen in onze maatschappij.

AT Osborne beantwoordt deze vraag op basis van ruime ervaring, brede expertise en harde feiten. Welke doelgroepen heeft de opdrachtgever? Welke ontwikkelingen spelen binnen die doelgroepen? Wij brengen dit voor zorgaanbieders in kaart, bedenken er toekomstbestendige oplossingen voor en berekenen of het haalbaar en betaalbaar is. Deze vraagstukken benaderen wij met multidisciplinaire teams, waarin niet alleen deskundigheid vertegenwoordigd is op het gebied van zorg, maar onder andere ook op het gebied van vastgoed, beleid, analyse en data. Waar andere adviesbureaus vaak vanuit één perspectief opereren, werken wij vanuit verschillende invalshoeken stap voor stap toe naar een integrale oplossing.

Voor een aanbieder van ouderenzorg in Rotterdam inventariseerden wij de omvang en de wensen van de doelgroep. Er ontstond een beeld van ouderen die intensieve verzorging in een verpleeghuis nodig hebben, senioren die thuis blijven wonen en senioren die het meest gediend zijn met een tussenvoorziening waar zij alleen ondersteuning krijgen wanneer dat nodig is. In 2020 ontwikkelden wij een digitale tool, waarmee de opdrachtgever op basis van feitelijke, cijfermatige informatie in een model met deze drie groepen kan ‘schuiven’. Dat biedt een solide basis om na te denken over de toekomst. Bijvoorbeeld over de wenselijkheid en noodzaak van het bijbouwen van locaties en eventuele samenwerking met gemeenten en woningcorporaties.

Voor verschillende aanbieders van zorg voor verstandelijk gehandicapten in het zuiden van het land, becijferden wij de haalbaarheid van het clusteren van hun afzonderlijke cliëntgroepen. Hoe groot zijn deze groepen, welke groei kan er verwacht worden? Onze inventarisatie vormt voor deze organisaties een basis waarop zij de zorg samen kunnen organiseren.

Op deze manier werkt AT Osborne samen met zorgaanbieders aan zorg met toekomst.

< Terug naar overzichtspagina

“De centrale vraag voor de zorg van de toekomst is: hoe kunnen we de beschikbare middelen het beste benutten? Geld, personeel, technologie en gebouwen zijn schaars en kostbaar. Een optimale inzet is noodzakelijk voor een optimale zorgverlening aan kwetsbare mensen in onze maatschappij.”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn