Gemeente Helmond

‘Visie Deelmobiliteit was echt een co-creatie met AT Osborne’

Lees verder

De Gemeente Helmond pakt de enorme opgave waar ze voor staat met veel enthousiasme aan. In 2020 realiseerde de gemeente in samenwerking met AT Osborner Floris Bakermans een Visie en Plan van Aanpak Deelmobiliteit. 

Iedereen kent Eindhoven, het hart van de technische innovatie, maar ‘zusje’ Helmond heeft net zoveel ambities. Als onderdeel van de Brainportregio, waar high tech ontwikkelingen plaatsvinden, krijgt het de komende decennia te maken met grote uitdagingen. “Helmond was in de jaren zeventig een groeistad. Er is toen veel bijgebouwd. De komende periode wordt hier nu al Helmond Groeistad 2.0 genoemd vanwege de woningbouwopgave”, vertelt Jolanda Frerichs. Zij is als projectmanager deelmobiliteit en projectontwikkeling namens de gemeente bezig met die uitdagingen.

Het gaat om het bijbouwen van tienduizend woningen in het centrum van de stad en nog eens tienduizenden woningen in de regio. Daarbij wil de regio ruim zeventigduizend arbeidsplaatsen creëren. “Bij zo’n opgave moet je ook na gaan denken over bereikbaarheid en leefbaarheid. Dat vraagt niet alleen heel veel van de gemeente, ook op organisatorisch vlak, maar het vraagt ook veel van inwoners en bedrijven”, vertelt Jolanda. “Het is leuk als we straks veel meer woningen hebben maar Helmond moet wel bereikbaar en leefbaar blijven. Wij waren dan ook blij verrast dat in het lastige coronajaar toch veel bedrijven wilden meedenken over het duurzaam krijgen van de zakelijke kilometers die zij en hun medewerkers maken.”

Al snel kwam AT Osborne om de hoek. “Ik werkte bij een ander project al samen met Floris en dat ging prettig. Floris nam een bak ervaring mee van eerdere klussen. We hebben dan ook echt samen aan de visie gewerkt. Het voelt niet als opdrachtgever-opdrachtnemer relatie, maar echt als een partnerschap, een co-creatie.” Samen werd een uitgebreide visie geschreven waarin het delen van vervoersmiddelen centraal staat.

Blik op de toekomst

Maar het bleef niet bij een blik op de toekomst. “Er gebeurt zoveel om Helmond heen op het gebied van smart mobility en deelmobiliteit en er liggen heel veel visies en plannen. Daar wilden we graag bij aansluiten en het tegelijkertijd passend laten zijn bij onze Helmondse identiteit. Wat kunnen en willen wij ermee? Daarnaast was de opdracht ook om een plan van aanpak te ontwikkelen. Met hulp van Floris kwamen we op het idee om de plannen in fases te hakken. Op korte termijn zijn de plannen al heel concreet, voor de latere fases zetten we vooral ambities neer.”

Inmiddels staat de visie op de agenda binnen de gemeente maar is er nog genoeg te doen. “Floris is ook weer betrokken bij een vervolg. We willen het ontwikkelen van het parkeerbeleid en de enorme woningbouwopgave waar we voor staan parallel laten lopen aan de visie deelmobiliteit. Deze opgaven zijn nauw verbonden met elkaar. AT Osborne helpt ons daarbij door het overzicht te houden en projecten te koppelen. Als je tienduizend woningen moest bouwen dan werden daarvoor ook altijd parkeerplekken aangelegd. Dat is op de oude manier niet meer mogelijk. Het kost veel en de ruimte heb je niet. Deelmobiliteit kan daarin een oplossing bieden. Dat is nieuw en het vergt tijd, maar een transitie is nodig om Nederland en ook Helmond leefbaar en bereikbaar te houden.”

< Terug naar overzichtspagina

Jolanda Frerichs

‘Er gebeurt zoveel om Helmond heen op het gebied van smart mobility en deelmobiliteit en er liggen heel veel visies en plannen. Daar wilden we graag bij aansluiten en het tegelijkertijd passend laten zijn bij onze Helmondse identiteit. Wat kunnen en willen wij ermee?’

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn