Strategisch Provinciedirecteuren Infrastructuur Netwerk (SPIN)

Lees verder

Elke provincie beheert en onderhoudt infrastructuur en kent vergelijkbare vraagstukken bij het toekomstbestendig maken van (water)wegen, bruggen en meer en het gebruik door de inzet van smart mobility. De hiervoor verantwoordelijke provinciedirecteuren zoeken elkaar op om van elkaar te leren. AT Osborne faciliteert hun tweejaarlijkse ontmoeting en draagt bij aan een waardevolle uitwisseling van kennis en ervaring binnen dit strategische netwerk.

Ontwikkelingen zoals klimaatverandering, energietransitie, verstedelijking en digitalisering hebben impact op infrastructurele werken. “Met deze thema’s heeft elke provinciedirecteur die verantwoordelijk is voor beleid en/of uitvoering van doen”, zegt Lindy Molenkamp, directeur bij de provincie Noord-Holland. Dus waarom het wiel opnieuw uitvinden? “Je gaat gemakkelijker bij elkaar te rade als je elkaar persoonlijk kent.” En dat is wat het Strategisch Provinciedirecteuren Infrastructuur Netwerk (SPIN) nu al zo’n acht jaar mogelijk maakt.

Opzet programma

Twee keer per jaar komen de twaalf provinciedirecteuren een avond en dag bij elkaar voor een programma dat het nuttige met het aangename combineert. Een wisselend directeurenduo neemt het voortouw, ondersteund door AT Osborne. Lindy licht toe: “AT Osborne is goed thuis in de ruimtelijke en economische beheervraagstukken, op zo wel de inhoud als de procesmatige bestuurs- en beleidskant. Zij doordenken de vraagstukken, belichten die van verschillende kanten en faciliteren het gesprek. Hun langdurige betrokkenheid helpt om voort te kunnen bouwen en tegelijkertijd met nieuwe perspectieven te kunnen komen.”

“Verandering van de samenleving vraagt ook verandering van ons”, legt de provinciedirecteur uit hoe onderwerpen ter tafel komen. “Zoals bijvoorbeeld digitalisering en de beheersorganisatie. En crises zoals PFAS en stikstof vragen om snellere acties en om doorontwikkeling van onze diensten. Onze mensen groeien daarin mee. Zo’n proces vraagt wat van onze managementstijl en leiderschap. Daarover gaan we tijdens zo’n bijeenkomst gelijkwaardig in gesprek. Ook omdat de sfeer in de groep open is en veilig voelt.”

Verbinden van mensen en kennis

Dat is één van de aspecten, waarvoor AT Osborner Floris Bakermans oog heeft. Hij faciliteert het SPIN nu enkele jaren. “Als je elkaar wilt inspireren en van elkaar wilt leren, moet je daarvoor de juiste setting creëren. Het draait om verbinden van mensen en kennis op zowel directie- als managementniveau. Bovendien moet het programma inhoudelijk aansluiten bij de urgentie van provincies. Omdat we vanuit AT Osborne veel met provincies werken, zien we wat op hen afkomt. Zowel in hun rol als werkgever richting werknemers, als in de samenwerking met anderen overheden en richting marktpartijen.”

Als voorbeeld noemt hij het opwekken van zonne-energie uit provinciale infrastructuur, zoals wegen, asfalt of een geluidswal. “Die editie kwam het SPIN samen op de High Tech Campus in Eindhoven. Door daar met marktpartijen in gesprek te gaan, laten provincies zien samen schaal te kunnen maken. Dat maakt investeren in dat soort innovaties voor marktpartijen interessant.”

Wederkerige werking biedt waarde

Gevraagd naar wat de provinciedirecteur aan het SPIN heeft, deelt Lindy twee recente ervaringen met halen en brengen. “Een rapport over de renovatieopgave van bruggen en viaducten, waarbij ik betrokken was, zou bij overhandiging aan de minister en gemeenten vast media-aandacht krijgen. Onder embargo heb ik het met collega-directeuren gedeeld, zodat zij zich ook daarop konden voorbereiden. En toen ik kritisch was op een bepaalde machinerichtlijn, deed ik een beroep op het netwerk. Nu kijkt een aantal deskundigen provincie-breed ernaar. De waarde van een goed functionerend SPIN is wederkerig. Elkaar persoonlijk kennen betekent korte lijnen en snel schakelen voor betere maatschappelijke resultaten.”

< Terug naar overzichtspagina

“De langdurige betrokkenheid van AT Osborne helpt om voort te kunnen bouwen en tegelijkertijd met nieuwe perspectieven te kunnen komen.” 

Lindy Molenkamp

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn