Haalbaarheidsstudie
Brainportlijn

Lees verder

Na de miljardeninvestering in het wegennet van 10 jaar geleden, loopt de mobiliteit rondom Eindhoven opnieuw vast. Geen goed nieuws, vooral niet vanwege de 62.000 woningen en 70.000 banen die er tot 2040 bijkomen. De gemeenten Eindhoven en Helmond snakken naar een OV-verbinding die hun regio in beweging houdt. AT Osborne voerde een haalbaarheidsstudie uit, samen met de ingenieurs van Goudappel Coffeng en Royal Haskoning DHV.

Het gebied rondom Eindhoven staat niet voor niets bekend als Brainport. Met bedrijven als ASML en Philips Health Care en het BIC-terrein is het goed voor diverse topwerkgelegenheidslocaties. Maar de mensen die er werken, moeten er ook kunnen komen. Een goede OV-verbinding lijkt onmisbaar. Maar hoe moet die eruit zien? De vier centrale vragen van de haalbaarheidsstudie waren: welk soort OV is het gunstigste, wat zijn de kosten, wat zijn de baten en waar moet de verbinding precies komen te liggen?

Beste uit de bus

Er werden drie varianten onderzocht: lightrail, een magneetzweeftrein en een innovatief bus-concept passend bij deze hightech regio. De laatste kwam om meerdere redenen als beste uit de bus. De investering ligt, ten opzichte van de spoorvarianten, tientallen procenten lager. Bovendien is het bus-concept als enige kostendekkend in de exploitatie. Verdere berekeningen toonden aan dat deze oplossing 50.000 extra OV-reizigers per jaar genereert, de files met 12% terugdringt en het voor 10% meer reizigers mogelijk maakt om de genoemde toplocaties binnen 45 minuten te bereiken.

Bestuurlijke consensus

De mensen van Goudappel Coffeng en Royal Haskoning DHV richtten zich tijdens het onderzoek voornamelijk op de technische kant. Consultants Frits Verhees en Erik Arends van AT Osborne verbond deze specialisten met de ambtenaren van de verschillende domeinen (zoals Ruimtelijke Ordening en Bestuur) en de verschillende betrokken gemeenten. Daarnaast richtte AT Osborne zich op de bestuurlijke consensus. Door middel van formele en informele gesprekken werd gezocht naar overeenstemming tussen de belanghebbenden om tot een eensluidend plan te komen. Daarbij kwam het goed van pas dat de betrokken wethouders goede bekenden zijn. Via onder meer het Brabantse project SmartWayz is AT Osborne thuis in de lokale bestuurlijke kringen. Bovendien kent het daardoor de volledige context van de regio. Daardoor kon AT Osborne ook duiden hoe de Brainportlijn past in het beeld van de totale gebiedsontwikkeling.

Verbinding van opgaven

AT Osborne beschikt over uitvoerige expertise rondom grote fysieke projecten, van de procedurele tot de financiële aspecten. Ook is er ruime ervaring op het gebied van bestuurs- en projectmanagement en advisering. Binnen de haalbaarheidsstudie voor de Brainportlijn verbond AT Osborne de technische met de bestuurlijke kant, en de mobiliteitsopgave met de ruimtelijke en economische opgave. De samenwerking met de ingenieurs van Goudappel Coffeng en Royal Haskoning vormde daarbij een constructieve combinatie. De haalbaarheidsstudie werd goed ontvangen door de opdrachtgevers en andere betrokken partijen. Het resultaat vormde een belangrijke bouwsteen van het plan dat uiteindelijk door de provincie Noord-Brabant werd ingediend bij het Nationaal Groeifonds.

< Terug naar overzichtspagina

‘De vier centrale vragen van de haalbaarheidsstudie waren: welk soort OV is het gunstigste, wat zijn de kosten, wat zijn de baten en waar moet de verbinding precies komen te liggen?’

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn