Periodieke evaluatie tijdens het project Pannerdensch Kanaal

Lees verder

Om wateroverlast te voorkomen, werkt Rijkswaterstaat aan de verlaging van de kribben en oevers van het Pannerdensch Kanaal. Bij wijze van pilot is de samenwerking met de betrokken aannemer in een tweefasen contract gegoten. AT Osborne evalueert elk half jaar of deze aanpak de beoogde doelstellingen binnen bereik brengt.

Het Pannerdensch Kanaal is niet zomaar een kanaal. Deze waterweg, die de Waal en de Nederrijn tussen grofweg Pannerden en Arnhem met elkaar verbindt, werd in 1707 aanvankelijk aangelegd als verdedigingslinie tijdens de Spaanse Successieoorlog. Vandaag de dag speelt het een sleutelrol in de distributie van het rivierwater in Nederland. Alsof dat nog niet bijzonder genoeg is, stond dit kanaal aan de wieg van Rijkswaterstaat: de overheidsdienst werd in 1798 speciaal opgericht voor het onderhoud en het beheer ervan. In 2020 is op dat vlak een nieuw hoofdstuk opgeslagen. Een omvangrijk project ging van start om de kribben en oevers langs het kanaal te verlagen, om zo de veiligheid in het omliggende riviergebied te verhogen.

Planstudie aannemer

Bij grote projecten streeft Rijkswaterstaat er met marktpartijen naar om tot nieuwe, betere vormen van samenwerking te komen. Dit gebeurt mede in het kader van ‘eerlijk werk voor eerlijk geld’. Hierbij krijgt Rijkswaterstaat waar voor haar geld en verdient de aannemer loon naar werken. Transparantie tussen beiden, over elkaars belangen en drijfveren, vormt de sleutel tot succes. In het geval van Pannerdensch Kanaal is gekozen voor het toepassen van een tweefasen contract. Na een aanbesteding is aannemer Ploegam geselecteerd om de planstudie te verrichten en het ontwerp te maken. Pas als dat succesvol is verlopen, wordt ook de tweede fase (uitvoering van het project) aan Ploegam opgedragen. Dit staat dus haaks op de traditionele werkwijze, waarbij een ingenieursbureau een ontwerp opstelt en aannemers op basis daarvan een offerte opstellen.

Zes evaluaties

Het doel van het tweefasen contract (in feite een plan, design & construct samenwerking) is om vanaf de start de uitvoeringsrisico’s en -methodes mee te nemen. Zo ontstaan tijdens de uitvoering zo min mogelijk onaangename verrassingen. Maar hoe weet je of de activiteiten tijdens de eerste fase richting de doelstelling koersen? Om die vraag te beantwoorden, heeft Rijkswaterstaat AT Osborne in de arm genomen. Consultants Pau Lian Staal-Ong en Thomas Neijenhuis voeren lopende het project in totaal zes evaluaties uit. De evaluaties bestaan uit documentstudie, verdiepende interviews met betrokkenen, observatie van overleggen en verificatie van de bevindingen in teamsessies, om daar uiteindelijk lering uit te trekken.

Moeilijke onderwerpen

Doordat AT Osborne elk half jaar terugkeert op het project is inmiddels een open sfeer ontstaan. De evaluaties leveren bevindingen en lessen op. Ze faciliteren een goede en scherpe dialoog tussen Rijkswaterstaat en Ploegam. De evaluaties helpen hen om in de dagelijkse praktijk van het werk met elkaar in gesprek te blijven, ook over moeilijke onderwerpen. Hiermee komen de onderliggende doelen van het tweefasen contract binnen bereik. Dat zijn onder meer de hogere uitvoerbaarheid van het ontwerp, het beter benutten van kansen op het gebied van duurzaamheid en hergebruik, een betere risicoallocatie in de realisatiefase en de juiste mechanismen in de samenwerking om dit allemaal te bereiken.

Veelzijdig en effectief

Projecten zijn voor AT Osborne dagelijkse kost; aan de zijde van de opdrachtgever maar ook in allianties met aannemers. Er is dus expertise en ervaring aanwezig in het adviseren, maar ook in het doen. Dankzij deze veelzijdigheid kan AT Osborne van meerwaarde zijn in evaluatietrajecten zoals hier bij het Pannerdensch Kanaal. De consultants weten de juiste onderwerpen aan te snijden. Zij kennen de pijnpunten en kunnen die neutraal bij de opdrachtgever en de aannemer op tafel leggen. Daarnaast zorgen de verschillende achtergronden van Osborners ervoor dat het proces vanuit meerdere perspectieven benaderd wordt. In dit geval zoomt Pau Lian meer in op de organisatorische en samenwerkingsaspecten, terwijl Thomas een technische en analytische blik meebrengt. Deze mix zorgt voor effectieve evaluaties, die Rijkswaterstaat en de aannemer helpen om hun doelen te bereiken.

< Terug naar overzichtspagina

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn