InnovA58: de duurzame uitbreiding van een snelweg

Lees verder

Bij de verbreding van een snelweg geldt capaciteitsuitbreiding normaal gesproken als het primaire doel. Bij het project InnovA58 ligt dat anders. Het draait ook om innovaties en om circulair en energieneutraal werken. Door daar vanaf het begin op te sturen, wordt vernieuwing gestimuleerd. AT Osborne werkt eraan mee.

De Rijksweg A58 is toe aan een update. In de afgelopen jaren is de verkeersstroom enorm toegenomen en naastgelegen dorpen kampen met sluipverkeer. De weg wordt verbreed tussen Eindhoven/Tilburg en Sint-Annabosch/Galder, en er komen vernieuwde knooppunten bij onder meer Batadorp en Ekkersweijer. Rijkswaterstaat wil binnen dit project innoveren en ziet het daarom ook mede als proeftuin. Zo komt er ruimte voor experimenten met nieuwe asfaltmengsels op de speciale Innovatiestrook. Ook wordt een Living Lab ingericht, voor nieuwe diensten en concepten zoals emissieloos werken. Er vindt samenwerking plaats met provincie, gemeenten, kennisinstituten en bedrijven. Zo denkt Shell mee over een station voor elektrisch aangedreven voertuigen. Dat neemt bijvoorbeeld de drempel weg voor de inzet van elektrisch (emissieloos) bouwmaterieel.

Vliegwiel

In 2020 hielden vijf consultants van AT Osborne zich in de inkoopfase voornamelijk bezig met de inkoopstrategie en plannen, marktconsultaties en de daadwerkelijke aanbesteding. In die fase kun je het verschil maken. Je brengt in kaart wat je precies wil, wat de markt te bieden heeft en wat er juridisch mogelijk is. Zodra je dat weet, kun je gericht uitvragen en de markt uitdagen. Bijvoorbeeld om gebruik te maken van emissieloze wegenbouwmachines en het gebruik van bouwmaterialen die lokaal voorhanden zijn. Voor bouwbedrijven is het lastig om in dergelijke zaken te investeren voor één project. Met de Innovatiestrook en het Living Lab faciliteert Rijkswaterstaat omstandigheden om dat toch te doen. Dat werkt weer als een vliegwiel voor andere wegenbouwprojecten. Zo stimuleert InnovA58 duurzaam werken in de hele sector.

Precieze keuzes

AT Osborne waakt ervoor dat het project verzandt in alle mogelijkheden en ambities. Daarbij is het belangrijk om precieze keuzes maken, zoals wat je in de gunningcriteria stopt en wat in het contract. Over dit soort kwesties brengt AT Osborne advies uit. Hoewel er tussen de inkoop- en aanbestedingsfase en de uitvoering van de wegverbreding nog zeker een paar jaar zit, hoopt Rijkswaterstaat met InnovA58 al op korte termijn innovaties op te halen die voor de hele sector inspirerend zijn. Daarmee maakt het project het aantrekkelijk voor de hele markt om een stap te zetten richting een betere en duurzame toekomst. En dat is precies waar AT Osborne graag een bijdrage aan levert.

< Terug naar overzichtspagina

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn