Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Overzicht en rust voor de Omgevingsdienst in het
Tata Steel dossier

Lees verder

De aandacht voor de gezondheidseffecten van de activiteiten van Tata Steel op de omgeving is de laatste jaren enorm toegenomen. Daarmee is ook de druk op de werkzaamheden van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vergroot. AT Osborne werkt mee aan een programma om binnen deze context overzicht te creëren en de leefbaarheid van de omgeving te verbeteren.

Het bedrijfsterrein van Tata Steel in Wijk aan Zee heeft een oppervlakte van ongeveer 1.500 voetbalvelden. De verwerking van ruw ijzer tot staal en aanverwante werkzaamheden vinden hier plaats in 18 industriële productie units. Deze activiteiten leiden tot stof-, geluids- en geuroverlast bij omwonenden. Er zijn ook zorgen over de effecten op de gezondheid. De toegenomen aandacht voor deze aspecten heeft impact op het werk van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Deze organisatie verzorgt, in opdracht van de provincie Noord-Holland, de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving in de regio en dus ook op het bedrijfsterrein van Tata Steel.

Andere verwachtingen

Met het Uitvoeringsprogramma Tata Steel probeert OD NZKG grip te krijgen op het Tata Steel dossier. De dienst bestaat nog geen tien jaar, maar heeft in die korte tijd de verwachtingen behoorlijk zien veranderen: van het sec uitvoeren van de wettelijk omschreven taken naar meer aandacht voor de omgeving, heldere communicatie en andere normen voor belangenafweging. Om het werk goed en conform deze veranderingen uit te kunnen voeren, is rust en overzicht nodig. AT Osborne levert hier in de persoon van consultant Kirsten Teulen sinds september 2020 een bijdrage aan.

Structuur aanbrengen

Kirsten houdt zich vooral bezig met programmabeheersing. In dat kader stelt ze onder meer planningen en rapportages op en brengt ze structuur aan in de communicatie met professionele betrokkenen zoals de Rekenkamer. Daarbij werkt ze uiteraard nauw samen met de mensen van OD NZKG. Maar Kirsten kan waar nodig ook terugvallen op de brede expertise en ruime ervaring die binnen AT Osborne aanwezig zijn. Zo kan een Osborner, die zelf veel ervaring heeft als programmamanager, adviseren over de optimale ondersteuning van de programmanager bij OD NZKG. Andere collega’s beschikken weer over handige praktische kennis, bijvoorbeeld op het gebied van geschikte planningstools.

Transparantie en openheid

Met dit project is AT Osborne betrokken bij een actueel onderwerp, waar grote belangen mee gemoeid zijn. Kwesties die zich ook breder binnen de overheid voordoen, zoals transparantie en openheid, spelen hier een rol. Vele partijen, van de media en inhoudelijke deskundigen tot de Tweede Kamer, tonen zich geïnteresseerd en betrokken. Door bij te dragen aan het creëren van overzicht en rust voor OD NZKG op dit dossier, helpt AT Osborne mee om het verschil te maken voor de omgeving.

< Terug naar overzichtspagina

‘De dienst bestaat nog geen tien jaar, maar heeft in die korte tijd de verwachtingen behoorlijk zien veranderen: van het sec uitvoeren van de wettelijk omschreven taken naar meer aandacht voor de omgeving, heldere communicatie en andere normen voor belangenafweging.’

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn