Stedin

Screening van 85 energienetwerkprojecten

Lees verder

In 2 maanden tijd 85 projecten screenen op onder meer planning, kosten en risico’s. AT Osborne deed het voor Stedin en leverde een inventarisatie van knelpunten op, inclusief een aanbeveling voor het lopende tijdvak. 

Als regionaal netwerkbeheerder is Stedin verantwoordelijk voor het transport van energie naar ruim 2,2 miljoen klanten. Dat vergt elk jaar opnieuw een grote hoeveelheid projecten op het gebied van onderhoud en vernieuwing. Veroudering van systemen maakt deze opgave steeds complexer. Daarnaast moet de toenemende opwekking van energie door windmolens, zonneweides en woningen in het bestaande netwerk geïntegreerd worden. Misschien niet zo gek dat het dan lastig is om per jaar de juiste financiële prognoses op te stellen. Hoe dan ook kampt Stedin al langer met het probleem dat de jaarlijkse, financiële doelstellingen niet gehaald worden. Dit leidt richting aandeelhouders en andere belanghebbenden tot een zekere mate van onbetrouwbaarheid. Eind 2020 klopte Stedin bij AT Osborne aan met de vraag: hoe kunnen wij onze financiële prognoses beter inschatten?

Hoogspanning

Een team van vier Osborners (Olivier Schoemaker, Alexander Schütte, Sandra Brouwer en Bastiaan Sommeling) pakte deze handschoen op. Zij kregen vanaf december 2020 twee maanden de tijd om 85 netwerkprojecten te screenen op onder meer scope, kosten, planning, risico’s en onzekerheden. De informatie haalden zij op bij 13 projectleiders van Stedin Hoogspanning, in de vorm van interviews en documentatie. Dat was een potentiële bottleneck, omdat deze projectleiders aan het einde van het jaar druk bezig waren om lopende projecten nog zoveel mogelijk richting de financiële doelstellingen uit te voeren. Dankzij een vooraankondiging en een goede uitleg over nut en noodzaak van de screening kregen de Osborners iedereen op tijd te spreken.

Complexe omgeving

Eind januari werd het resultaat van de screening gepresenteerd: een inventarisatie van de oorzaken van de doorgaans onbetrouwbare financiële prognoses. Een belangrijke oorzaak bleek het feit dat projecten van Stedin niet op zich staan. Ze spelen zich af in een complexe omgeving waarin sprake kan zijn van vereiste vergunningen, grondaankopen en afhankelijkheid van derde partijen. Daarbij kennen de projecten ook een dynamiek van wijzigingen in planning, kosten en risico’s. Met dit gegeven was bij de prognoses te weinig rekening gehouden. Aan de inventarisatie koppelde AT Osborne een aanbeveling voor de financiële prognoses voor 2021: een neerwaartse bijstelling binnen een bandbreedte van circa 10 tot 30%.

Ervaring, expertise & ‘common sense’

De vier Osborners waren in staat om de omvangrijke projectscreening snel uit te voeren dankzij de aanwezige ervaring en expertise. De grillen en dynamiek van projecten in alle soorten en maten vormen dagelijkse kost voor AT Osborne. De combinatie hiervan met ‘common sense’ en inhoudelijke deskundigheid op het gebied van projectbeheersing, leidden tot een succesvolle afronding van deze klus. Dankzij de projectscreening is Stedin nu in staat om aandeelhouders en andere belanghebbenden te voorzien van betrouwbaardere financiële prognoses.

< Terug naar overzichtspagina

‘In 2 maanden tijd 85 projecten screenen op onder meer planning, kosten en risico’s. AT Osborne deed het voor Stedin en leverde een inventarisatie van knelpunten op, inclusief een aanbeveling voor het lopende tijdvak.’

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn