LSNed

Risicomanagement van de ondergrondse snelweg

Lees verder

Tussen Rotterdam en Antwerpen ligt een ondergrondse snelweg van circa 80 kilometer. Het is de leidingenstraat van LSNed. Jaarlijkse transporteren ruim 1400 kilometer aan leidingen en 5000 kilometer aan kabels er zo’n 230 miljoen ton aan producten doorheen. Hoe organiseer je het risicomanagement van deze bijzondere vervoersmodaliteit? AT Osborne pakte de handschoen op.

Het zijn vloeistoffen, water, gassen en data die via de leidingenstraat ondergronds hun weg vinden van Rotterdam naar Antwerpen en vice versa. Het vormt een uniek stukje infrastructuur, dat 10 tunnels, 18 viaducten en 33 kilometer aan inspectiewegen telt. In 2019 vonden de Raad van Beheer en de directie van LSNed het tijd om het risicomanagement verder te professionaliseren. Wat zijn de risico’s van de leidingenstraat en hoe ga je daarmee om? En wat betekent dit dan voor het benodigde weerstandsvermogen: hoeveel vet op de botten heeft de organisatie nodig om risico’s op te vangen die zich voordoen? In combinatie met de wettelijke verplichting om stappen te zetten, leidde dit tot de vraag aan AT Osborne om het risicomanagement voor LSNed te op te zetten en in te richten.

Werksessies en interviews

Consultants Joost van Blokland en Rutger Bartels gingen in 2020 met deze klus aan de slag. In samenspraak met de directie van LSNed stelden zij een eerste schets op. Daarin werd vastgelegd wat LSNed hiermee wilde bereiken, waarop de focus moest liggen, wat de doelstellingen zijn en hoe je op basis daarvan het risicomanagement zou kunnen inrichten. Vervolgens bespraken zij dit met de Raad van Beheer. Met de resultaten van deze gespreksrondes richtten Joost en Rutger het proces in en sneden zij een bestaande methodiek toe op de situatie van LSNed. Door middel van werksessies en interviews met betrokkenen uit de organisatie werden de risico’s geïnventariseerd die een mogelijke bedreiging vormen voor de doelstellingen van LSNed. Een voorbeeld daarvan zijn ongewenste graafactiviteiten in het gebied waar de leidingenstraat doorheen loopt en voorvallen die de veiligheid van mensen in dat gebied in gevaar kunnen brengen.

Alle niveaus

De voltooiing van de opdracht kreeg zijn beslag in twee rapportages, aan de directie en de Raad van Beheer, plus een organisatie-specifieke werkwijze voor het risicomanagement. De Technische Commissie, een extern adviesorgaan van LSNed, onderwierp het geheel nog aan een review. De aanpak, om op alle niveaus binnen LSNed het gesprek aan te gaan en dat allemaal aan elkaar te verbinden, heeft geleid tot een goed resultaat en een tevreden opdrachtgever.

< Terug naar overzichtspagina

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn