VOORWOORD

 

Waarschijnlijk is er geen enkel jaarverslag over 2020 waarin het woord corona in het geheel niet voorkomt. Het Jaarverslag 2020 van AT Osborne vormt hierop geen uitzondering. De financiële jaarrekening van AT Osborne BV laat echter weinig gevolgen van de pandemie zien. De omzet en het resultaat zijn prima. Dat is anders voor het Belgische AT Osborne NV/SA. Waar in Nederland ‘de bouw’ tijdens de eerste lockdown kon blijven doorwerken, was dat in België niet het geval. Bij onze Belgische vestiging hebben omzet en resultaat daarom wel te lijden gehad van de gevolgen van de pandemie. Dat geldt ook voor KSG, dat in de eerste maanden van de lockdown alle geplande trainings- en opleidingsopdrachten uit de agenda zag verdwijnen. Mede door snelle omschakeling naar digitale werkvormen is de impact op omzet en resultaat uiteindelijk beperkt gebleven.

Dat onze medewerkers ondanks lastige omstandigheden hun (thuis)werk hebben kunnen voortzetten danken wij ook aan de medewerkers van onze klantrelaties die ook onder dezelfde lastige omstandigheden fantastisch werken hebben verricht. Wat ons betreft verdienen de medewerkers in de gezondheidszorg echter de meeste waardering. Dat laat onverlet dat de stresstest die de pandemie feitelijk is, duidelijk heeft gemaakt dat in de organisatie van onze gezondheidszorg nog wel een paar slagen zijn te maken.

Als filebeperkende maatregel is corona bijzonder effectief gebleken. Het is te hopen dat we daar structurele gedragsveranderingen in de benutting van infrastructuur aan overhouden. Goed is het ook om te kunnen noteren dat, nadenkend over maatregelen om de economie een flinke financiële duw in de rug te geven, nationaal en internationaal veel aandacht uitgaat naar de duurzaamheid van de leefomgeving. Dat levert in een compact land als Nederland een aantal pittige ‘trage’ vragen op. Hoe in de woningbouwbehoefte te voorzien? Hoe in duurzame landbouw, veeteelt en natuur? En in groene energie, schoon water en droge voeten? En tja, dan willen we ook graag het logistieke centrum van (tenminste) Europa zijn.

Toekomstbestendige Infrastructuur, een Gezonde Samenleving en een Duurzame Leefomgeving; voor onze medewerkers, die gedreven zijn door het motto ‘Urban Matters, People Matter’, is er nog voldoende werk aan de winkel.

P 3

KSG MAAKT HET ECHT

P 3

CORONA DAAGDE AT OSBORNE BELGIË UIT

P 4

ONZE MENSEN

P 5

GEZONDE SAMENLEVING

P 6

DUURZAME LEEFOMGEVING

P 7

TOEKOMSTBESTENDIGE INFRASTRUCTUUR

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn