Aanpak Wegtunnels Amsterdam

“Weten hoe
projecten werken”

Lees verder

Binnen het programma Aanpak Wegtunnels van de gemeente Amsterdam ondergaan enkele tunnels een grondige renovatie. Ook wordt de verkeerscentrale vernieuwd. Hierbij waren tot nu toe 9 Osborners betrokken. Niet als team, maar ieder met een individuele opdracht. De veelal jonge consultants doen binnen het programma een schat aan ervaring op, en brengen zelf nieuwe ideeën en een flinke dosis energie in.

Amsterdam wordt steeds drukker, vooral nu de coronacrisis ten einde lijkt. Forensen en toeristen banen zich dagelijks een weg door de stad. Belangrijke verkeersaders moeten daarom in tiptop conditie zijn. Dat geldt zeker ook voor de tunnels van de stad. Het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam richt zich momenteel op de bouw van een nieuwe verkeerscentrale en op de renovatie van de verkeerscentrale boven de IJtunnel, de Michiel de Ruijtertunnel (de autopassage onder de IJ-zijde van het Centraal Station) en de Piet Heintunnel (die het centrum met de A10-Oost en IJburg verbindt). In 2021 is de uitvoering van de werkzaamheden aan de Michiel de Ruijtertunnel afgerond, en direct daarna zijn de fysieke werkzaamheden aan de Piet Heintunnel van start gegaan.

Aansluitende kwaliteiten

Mark Roelofsen werkt circa 10 jaar bij AT Osborne en is sinds 3 jaar betrokken bij het hoofdstedelijke tunnelprogramma. Hij verbaast zich over het aantal collega’s dat hier ook aan heeft meegewerkt of nog steeds werkt. “Op zich zien we dat wel vaker bij grote projecten. Maar dan worden we vaak als integraal team ingeschakeld. In dit geval werken Osborners bij de verschillende projecten van het programma, waarvoor ze allemaal individueel geselecteerd zijn. Ik ben er best trots op dat we in zoveel aanbestedingen als beste uit de bus komen. Wij beschikken blijkbaar over de kwaliteiten die aansluiten op de behoefte van de gemeente Amsterdam.”

Spinnen in het web

De Osborners, waarvan er nu nog 4 werkzaam zijn binnen het programma, bekle(e)d(d)en managementposities maar ook functies in de categorie ‘spin in het web’. Dat laatste geldt met name voor enkele jonge Osborners, die als assistent projectmanager de rol als rechterhand van de projectmanager oppakken. Mark: “Dat is een veelomvattende rol. Je denkt mee met de projectmanager en met het projectteam en je verzorgt bijvoorbeeld voortgangsrapportages. Je zit naast de projectmanager tijdens vergaderingen, en je krijgt mee welke overwegingen meespelen. Dat is een erg leerzaam kijkje in de keuken. Op die manier kom je goed te weten hoe projecten werken.”

Stempel drukken

Ninke Hanenberg was betrokken bij alle lopende projecten van het programma. Als jonge Osborner werkte ze eind 2018 mee aan een adviesklus voor de uitvoeringsstrategie voor de Piet Heintunnel. Vanaf voorjaar 2019 ging ze aan de slag als assistent projectmanager bij de Michiel de Ruijter en weer een jaar later werd ze daar projectleider van het bouwteam. “De projectmanager had het druk met de besognes rondom een ander project, de Amsterdam Arenatunnel. Het was voor hem fijn dat ik de kastanjes bij de Michiel de Ruijter uit het vuur haalde, en voor mij was het top om met grote zelfstandigheid aan zo’n interessante en leerzame klus te kunnen werken. En ik kon natuurlijk altijd bij hem terecht voor overleg.” Ninke dacht mee over strategische onderwerpen zoals de uitvoeringsstrategie. “Ik voerde gesprekken met stakeholders en experts over onder meer de planning, de kosten en de bereikbaarheid tijdens de uitvoering en woog die aspecten tegen elkaar af. Uit de gesprekken volgde de conclusie dat het project in de nachten uitgevoerd ging worden, om weggebruikers en omwonenden zoveel mogelijk te ontzien. Het is leuk om direct bij betrokken te zijn bij zo’n proces. Het geeft je de kans om je stempel op het project te drukken.”

Vond Ninke het niet lastig om als relatief onervaren collega in zo’n ingewikkelde klus te stappen? “Het was een mooie kans, in een fijne leeromgeving. De beperktere ervaring compenseer je met een frisse blik. Wij werkten bijvoorbeeld in een bouwteam met de aannemer. Dat is anders dan de traditionele verhouding tussen de gemeente als opdrachtgever en de aannemer als opdrachtnemer, die moet doen wat hem gezegd wordt. Bij die nieuwe manier van samenwerken had ik mijn meerwaarde, omdat ik niet vast zat in de denkpatronen van de traditionele werkwijze.” Inmiddels werkt Ninke mee aan de vernieuwing van de verkeerscentrale, als projectleider voor de aanleg van het IT Netwerk Metropoolregio Amsterdam.

Op basis van competenties

De gemeente Amsterdam toont zich vaak tevreden met de inbreng van het jonge grut van AT Osborne. Wat zij wellicht aan ervaring missen, compenseren ze met een waardevolle frisse blik. “Bovendien zijn we allemaal op basis van onze competenties aangenomen”, benadrukt Mark. Ook voor hem zelf biedt het tunnelprogramma diverse ontwikkelmogelijkheden. Hij begon 3 jaar geleden als adviseur Contractzaken, maar zette een jaar geleden de stap naar de functie manager Contractzaken. “Ik heb de kans aangegrepen om daarop te solliciteren. Ik ben nu verantwoordelijk voor het opstellen en aanbesteden van alle contracten binnen het programma en geef leiding aan het team waarvan ik eerst zelf deel uitmaakte. Geweldig dat ik mij binnen dit programma zo kan ontwikkelen.”

Beslagen ten ijs

Jonge Osborners krijgen veel vrijheid, maar worden niet in het diepe gegooid. Zij volgen allemaal het interne programma Young Osborne Professional (YOP), als onderdeel daarvan de AT Osborne Academy en in veel gevallen cursussen en certificeringstrajecten bij IPMA (zie voor deze 3 onderwerpen elders in dit jaarverslag). Naast deze generieke begeleiding krijgen zij ook specifieke ondersteuning die aansluit op het project waar ze aan werken. In het geval van de Aanpak Wegtunnels Amsterdam sprake Ninke periodiek met andere Osborners die binnen dit programma actief waren, en ook met senior collega’s die de gemeente Amsterdam als opdrachtgever goed kennen, over de wijze waarop zij haar rol optimaal kon invullen.

Mark Roelofsen

Consultant
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn