Academy

Kennis en inzicht
delen voor verdere
ontwikkeling

Lees verder

Ook in 2021 draaide de AT Osborne Academy op volle toeren. Met negen verschillende trainingen deelden Osborners hun kennis en inzichten uit de praktijk met (vooral) nieuwe collega’s. Een mooie manier om hen de fijne kneepjes van de verschillende disciplines en de AT Osborne aanpak bij te brengen. Consultant en trainer Nienke Mulder, die begin 2022 afzwaaide als coördinator, over de ins & outs van de Academy.

Consultants en project managers van AT Osborne voeren doorlopend mooie opdrachten uit voor interessante opdrachtgevers. Zij doen daar een enorme hoeveelheid kennis en ervaring op, die zij ook weer kunnen inzetten voor volgende klussen en klanten. Nog mooier is het als collega’s er eveneens van kunnen profiteren. Vanuit die gedachte is de AT Osborne Academy opgericht: het delen van kennis, inzichten en ervaring die in de praktijk zijn opgedaan. De doelgroep bestaat voornamelijk uit nieuwe Osborne-collega’s; de Academy is een onderdeel van het Young Osborne Professional programma (zie voor meer over YOP elders in dit jaarverslag). Met negen trainingen in ongeveer een jaar tijd krijgen nieuwe Osborners een goed beeld van de onderwerpen waar AT Osborne zich voor opdrachtgevers mee bezig houdt én leren zij hoe AT Osborne bepaalde vraagstukken oppakt. In mindere mate nemen ook meer ervaren collega’s aan de trainingen deel, met name als het curriculum vernieuwd is. Het programma groeit namelijk mee met de praktijk.

Rode draden

Het programma van de Academy bestaat uit negen trainingen , zoals Project- en Procesbesturing en Asset Management (zie verder de kadertekst). “De trainingen vertegenwoordigen de domeinen waarop AT Osborne actief is”, legt Nienke uit. “Het zijn uiteenlopende onderwerpen, maar ze bevatten allemaal enkele rode draden van dat wat ons als Osborners bindt. Door deze via de trainingen te delen, spreken we allemaal dezelfde taal en zijn we ambassadeurs van wat wij samen voor onze opdrachtgevers kunnen betekenen.”

De logische, hieruit volgende vraag is: waar bestaan die rode draden uit? Ofwel, wat maakt de trainingen AT Osborne-specifiek? “Ten eerste dat wij ze zelf geven”, antwoordt Nienke. “Ten tweede dat wij onze aanpak erin meenemen. Bij bijvoorbeeld project- en procesbesturing kijken wij niet alleen naar de harde kant, dat wil zeggen aspecten zoals tijd, geld en kwaliteit. We kijken ook naar de proceskant, die gaat over samenwerking, draagvlak, enzovoort. We zijn altijd op zoek naar het verbinden van strategie en praktijk, naar het vertalen van inhoudelijke kennis naar goede besluiten. Zulke zaken komen in de trainingen nadrukkelijk aan de orde.”

Evolueren

Inhoudelijk evolueren de trainingen mee met de praktijk. Bijvoorbeeld met de ontwikkeling dat infraprojecten steeds minder vaak gaan over het aanleggen van nieuwe infrastructuur, en meer over de slimme inzet van wat er al is. Dat heeft zijn weerslag op de training Asset Management. Daarnaast zien we bijvoorbeeld dat grote projecten vaak een organisatieverandering voor de klant met zich meebrengen. “Daarom hebben we enige tijd geleden organisatie- en veranderkunde aan het programma toegevoegd”, aldus Nienke. “Onze collega’s leren daarbij dat ze niet alleen lid zijn van een projectteam, maar ook onderdeel van een organisatieverandering.”

Verfrissend

De trainingen duren elk een dag en worden gegeven in de AT Osborne trainingsfaciliteit in Het Koetshuis, op het terrein van het hoofdkantoor in Baarn. Doorgaans staan twee ervaren Osborners als trainers voor een klas van twaalf á veertien deelnemers. Heeft Nienke de trainingen van de Academy zelf ook gevolgd? “Zeker. Ik vond het hele verfrissende bijeenkomsten. Het was eigenlijk het tegenovergestelde van de hoorcolleges die je gewend bent van de universiteit. De trainingen zijn praktijkgericht, en gaan in op een concrete casus waar AT Osborne aan gewerkt heeft. Je leert bij elk onderwerp over een aanpak die ook echt werkt. Daarnaast krijg je een goed beeld van wat jouw rol als Osborner bij een opdrachtgever is, en concrete handvatten waarmee je jouw toegevoegde waarde kunt duiden. En het is natuurlijk heel fijn om door die trainingen te merken dat je bij AT Osborne omringd bent door collega’s die samen veel verstand hebben van veel verschillende domeinen. Hun hulp kun je altijd inroepen, voor jezelf of rechtstreeks voor de opdrachtgever.”

De 9 trainingen van de AT Osborne Academy

  • Project- en Processturing
  • Organisatie- en Veranderkunde
  • Projectbeheersing
  • Asset Management
  • Staatsinrichting en Politiek-bestuurlijke gevoeligheid
  • Audits en Evaluaties
  • Samenwerking in Bouw- en Infraprojecten
  • Geld in projecten
  • Juridische modules: Contracten en Aanbesteding / Omgevingsrecht

Nienke Mulder

Consultant
Ga terug naar Ontwikkeling
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn