Baarnse Klimaatalliantie

Aan de slag met
klimaatdoelen

Lees verder

AT Osborne staat graag in contact met haar omgeving. Niet alleen in woord, maar ook in daad. Een voorbeeld daarvan is de rol die AT Osborne ‘om niet’ vervult binnen de Baarnse Klimaatalliantie. Daarmee wil het de gemeente waar het gevestigd is helpen bij het bereiken van het doel om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

‘Wat ze in Parijs kunnen, kunnen we in Baarn ook’. Vanuit die gedachte en mede geïnspireerd door het Klimaatakkoord van Parijs- sloten ondernemers, instellingen, bewoners, politieke partijen, de energiecoöperatie EnergiekBaarn en de gemeente in 2017 het Baarns Klimaatakkoord. In 2019 volgde de oprichting van de Baarnse Klimaatalliantie (BKA), als hoeder van het akkoord. De Raad van Toezicht van de BKA bestaat uit voorzitter Gijs Tegelberg, Patricia van Berkum en Jurgen van der Heijden van AT Osborne. Jurgen draagt dit jaar het stokje over aan zijn collega Hilco Witteveen.

Klankbord

De BKA is er vooral op gericht om alle initiatieven en ontwikkelingen richting een klimaatneutraal Baarn in beweging te houden. In dat kader worden bijeenkomsten en workshops georganiseerd. Een speciale projectgroep ondersteunt daarnaast initiatieven voor het collectief opwekken van elektriciteit. Een concreet project, dat inmiddels in de finale financieringsfase verkeert, is de aanleg van 2.300 zonnepanelen op het terrein van de plaatselijke ijsbaan. “Maar leden van de BKA zitten ook aan tafel met de wethouder en de betreffende ambtenaren”, aldus Jurgen. “En als Raad van Toezicht”, vult Gijs aan, “vormen wij een klankbord voor het bestuur van de BKA. Wij zorgen ervoor dat iedereen scherp blijft.”

Taaie materie

Hilco kijkt er naar uit om het stokje van Jurgen in de Raad van Toezicht over te nemen. “Bij de opdrachten die ik bij AT Osborne doe, heb ik te maken met grote publieke en semipublieke organisaties die er hard aan werken om energieneutraal te worden. De activiteiten en doelstellingen van de BKA sluiten daar naadloos op aan. Bovendien houd ik ervan om in mijn directe omgeving het verschil te maken. Een beter milieu begint bij jezelf. Het is een oude slogan, maar hij geldt wat mij betreft nog steeds.”

AT Osborne omarmt dit uitgangspunt ook, en draagt daarom kosteloos bij aan de BKA. “Dat wordt zeer gewaardeerd”, weet Gijs. “Als architect en duurzaamheidsspecialist heb ik meegewerkt aan grote bouwprojecten. Ik weet daarom hoe lastig het is om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Je hebt professionals nodig om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en om alle taaie, contractuele materie door te ploegen. AT Osborne brengt daarvoor haar ervaring en expertise in bij het bestuur van de BKA.”

Druk op de ketel

De samenwerking wordt door alle betrokkenen als positief ervaren. “Het werkt omdat het bestuur van de BKA dezelfde hands-on mentaliteit heeft die wij hebben”, vertelt Jurgen. “Dan heb je een ‘klik’ met elkaar en zit je meteen op het niveau van concrete projecten verkennen en uitvoeren.

Tijd voor de hamvraag: gaat het lukken om Baarn in 2030 klimaatneutraal te krijgen? Hilco ziet in het algemeen dat er veel op gang komt. “In 2007 stonden er veel duurzaamheidsinvesteringen op de rol, waar we nu profijt van hadden kunnen hebben. Maar door de financiële crisis zijn die toen niet doorgegaan. Nu zie je dat er wel weer meer ruimte is voor concrete plannen.” Gijs: “De technische mogelijkheden voor duurzame verbeteringen zijn inmiddels ook verder gevorderd. Het is dus mogelijk om veel stappen te zetten en concrete maatregelen te nemen. Maar het onderwerp moet wel op de agenda blijven. In Baarn zorgt de BKA ervoor dat de druk op de ketel blijft.”

Hilco Witteveen

Consultant
Ga terug naar Duurzame leefomgeving
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn