CO2 prestatieladder

“Aandacht voor
duurzaamheid
niet vrijblijvend”

Lees verder

AT Osborne heeft afgelopen jaar de hoogste trede van de CO2-prestatieladder bereikt. Een belangrijke mijlpaal in de verduurzaming van onze eigen bedrijfsvoering. En de bevestiging voor onze opdrachtgevers en andere relaties dat wij een actief beleid voeren om onze CO2-footprint te verkleinen.

“Duurzaamheid is ons adviesterrein”, zegt Wim Demmers, directeur-bestuurder van AT Osborne. “De grote vraag is dan ook: wat doe je er zelf aan? Duurzaamheid is natuurlijk veel meer dan alleen CO2-reductie, maar deze prestatieladder is wel een prachtig duurzaamheidsinstrument. Geen doel op zich, maar een middel.”

Veel energie in gestoken

De CO2-Prestatieladder is een managementsysteem – bestaande uit 5 niveaus – dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van de CO2-uitstoot. Niveau 3 is gericht op de uitstoot van de eigen organisatie, zoals van het wagenpark en het kantoorpand. Vanaf niveau 4 en 5 maakt de organisatie in kwestie ook werk van de CO2-uitstoot in de keten en sector. AT Osborne wist afgelopen jaar binnen enkele maanden de stap te maken van niveau 3 naar 5.

“Ja, dit is relatief snel.”, vertelt Janine Buijs, adviseur duurzame leefomgeving en de karttrekker van dit proces. “We hebben er veel energie in gestoken, dus dan is het fijn om het certificaat uiteindelijk in handen te hebben. We merken ook dat dit thema onder onze collega’s behoorlijk is gaan leven. Niet alleen dankzij het traject voor de prestatieladder, maar ook door andere duurzaamheidsinitiatieven, waarbij de werkgroep d.ATO (duurzaam AT Osborne) collega’s faciliteert om van idee tot uitvoering te komen.”

De belangrijkste veranderingen die AT Osborne hebben geholpen om de hoogste trede van CO2-prestatieladder te bereiken, zijn het stimuleren van thuiswerken en de ingezette transitie naar een volledig elektrisch leasepark. “Sinds eind vorig jaar bestellen we geen leaseauto’s meer die op fossiele brandstoffen rijden”, licht Wim toe. “Dat is een fikse verandering gebleken, omdat mensen daar nog niet altijd uit zichzelf voor kiezen. Minder zichtbare verandering, maar wel een belangrijke stap, is dat we overgaan op groene stroom, zodra de markt weer wat is genormaliseerd. Onze huidige elektriciteit is overigens wél CO2-vrij.”

Bewustwording

“Voor mij persoonlijk is het belangrijkste van dit hele traject het toegenomen bewustzijn dat de aandacht voor duurzaamheid niet vrijblijvend mag zijn ”, benadrukt Wim Demmers. “We realiseren ons goed dat medewerkers bepaalde maatregelen als een inperking van keuzemogelijkheden kunnen ervaren, zoals uitsluitend elektrisch rijden of in de toekomst meer gebruikmaken van ov. Dat vraagt van ons als werkgever extra inspanningen om ervaren ongemakken zo veel mogelijk weg te nemen.”

“Met elkaar kijken we naar de mogelijkheden om nog verder te verduurzamen”, voegt Janine Buijs toe. “Terugkijkend hebben we het afgelopen jaar mooie stappen gezet om in korte tijd de verduurzaming van onze bedrijfsvoering naar een hoger plan te tillen, maar er is nog genoeg te doen. Als we deze lijn voortzetten, kunnen we de komende jaren nog grotere stappen zetten!”

Janine Buijs

Consultant

Wim Demmers

Directievoorzitter
Ga terug naar Duurzame leefomgeving
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn