Diversiteit en inclusie

‘Streven naar diversiteit
en inclusie is met elkaar
in gesprek blijven’

Lees verder

Een steentje bijdragen aan een betere wereld. Dat is wat directeur Femke Rasenberg zoekt in haar werk. Ze doet dat nu bij AT Osborne als directeur Legal, waar ze zich niet alleen met de maatschappij bezig houdt maar ook met de interne wereld van de organisatie. “Met de werkgroep Diversiteit & Inclusie willen we de organisatie op dit vlak een stap verder brengen en zorgen dat iedereen zich hier welkom en thuis voelt.”

Femke is meteen helder; de werkgroep is er niet voor om beleid te maken ‘om maar beleid te hebben’. “Niet omdat het zo leuk staat als slogan op de site. We willen beleid om op terug te kunnen vallen.” De werkgroep, waar vrouwen en mannen uit alle lagen van de organisatie inzitten, startte officieel in 2021. “Daarvoor gebeurde er op de achtergrond al wel het nodige onder de radar, maar nu treden we daar nadrukkelijker meer mee naar buiten.”

Verrijking

Op dit moment ligt er een voorzet voor een beleidsstuk dat besproken gaat worden in de organisatie om het toetsen en te verrijken met concrete acties. Daaraan vooraf ging een traject waarbinnen vooral gekeken werd naar het wat en waarom. “Diversiteit en inclusie zijn brede begrippen. Maar waar het volgens ons om gaat is dat wij bij een sollicitatie heel erg selecteren op wie je bent en dan willen wij dat iedereen zijn of haar unieke zelf ook kan blijven binnen AT Osborne. Mensen van verschillende leeftijden, geslachten en culturele achtergronden brengen allemaal unieke inzichten, kennis en ervaringen mee. Dat zorgt voor meer creativiteit, innovatie; het verrijkt je als organisatie.”

Laaghangend fruit

Naast randvoorwaarden voor een veilige setting, zoals vertrouwenspersonen en integriteitsbeleid, wordt er nu verder gekeken. Laaghangend fruit wordt al geplukt. “Zo hebben we ingeregeld dat als je als vrouw bij ons solliciteert je in ieder geval in je sollicitatieprocedure ook een vrouw treft vanuit AT Osborne. Ook gaan we kijken naar de studieverenigingen die we sponsoren. Nu zijn dit vooral verenigingen met eenzelfde type student, maar het zou ook een goed idee zijn om ook verenigingen met studenten met een andere culturele achtergrond te ondersteunen.”

Stretchen

Daarnaast draait het volgens haar vooral om met elkaar in gesprek te blijven gaan. “De maatschappij verandert, de organisatie is continu in beweging. Mensen groeien. We kunnen en willen niet de wereld veranderen, maar wel een gesprek durven aangaan, een hekje verschuiven. Onszelf een beetje stretchen. Diversiteit en inclusie zit hem wat mij betreft niet meteen in een genderneutrale sticker op de toiletdeur, maar vooral in houding en gedrag. Vragen als ‘moeten we ook iets aan niet-katholieke feestdagen zoals de Ramadan doen of moeten we misschien zelfs alle feestdagen loslaten’ zijn nu misschien nog wel een brug te ver, maar we mogen er wel een gesprek over voeren. Ons doel is een veilige en open cultuur. Eenheid in diversiteit.”

Femke Rasenberg

Directeur
Ga terug naar Osborne identity
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn