Duurzaam AT Osborne

Op naar een
duurzamere
bedrijfsvoering

Lees verder

Wie adviseert over duurzaamheid, hoort zelf het goede voorbeeld te geven. Practice what you preach. Vanuit die gedachte zag de werkgroep d.ATO (duurzaam AT Osborne) enkele jaren geleden het levenslicht. Puur gericht op een duurzame toekomst van onze eigen bedrijfsvoering.

“Soms valt een collega ineens iets op dat beter kan”, vertelt proces- en omgevingsmanager Tim van Veelen, de kartrekker van deze werkgroep, over het ontstaan van dit initiatief. “Waarom hebben we nog wegwerpbekers? Hoezo hebben wij nog geen groene stroom? Kunnen we ons monumentale pand nóg duurzamer maken? Om dat soort vragen om te zetten in acties, is d.ATO opgericht. Onze pijlers zijn een kleinere CO2-footprint, een lagere milieu-impact van verbruiksstoffen en een duurzamere mindset bij de AT Osborne-collega’s.”

Van ons allemaal

De werkgroep bestaat uit tien collega’s vanuit alle geledingen van de organisatie. De primaire rol van d.ATO is op energieke wijze het proces richting een duurzamere organisatie aan te jagen en initiatieven van collega’s te faciliteren. “We proberen het lean and mean aan te pakken”, zegt Tim. “Zie je iets dat anders kan? Go for it! En dat blijft zeker niet beperkt tot mensen van de werkgroep, juist niet! Bij het verduurzamen van ons pand zijn bijvoorbeeld twee andere collega’s betrokken die daar veel verstand van hebben en dit gewoon heel leuk vinden. Op die manier proberen we een olievlekeffect te creëren. De verduurzaming komt tenslotte vanuit ons allemaal. Uiteindelijk moeten we met de hele organisatie die stappen maken.”

Grote stappen

Concreet heeft AT Osborne in 2021 grote stappen gezet op weg naar een duurzamere bedrijfsvoering. Tim: “Het afgelopen jaar hebben we de CO2-prestatieladder niveau 5 behaald; een certificering die steeds meer opdrachtgevers vereisen. Verder stappen we over op groene stroom, naar een groene bank en zijn we bezig met het elektrificeren van ons wagenpark. Het verduurzamen van mobiliteit betekent trouwens ook dat we collega’s stimuleren om niet te reizen, of meer met de trein of de fiets naar hun werk gaan. In het licht van die reisbewegingen verkennen we momenteel bovendien de mogelijkheden van een satellietlocatie, zodat bepaalde collega’s minder hoeven te reizen en elkaar toch kunnen blijven ontmoeten.”

In de spiegel kijken

Heel motiverend voor de werkgroep is dat collega’s binnen AT Osborne enthousiast reageren op alle plannen. “Wanneer we vertellen wat we doen, geven collega’s vaak meteen aan dat ze ook graag een steentje willen bijdragen, maar zelf niet weten hoe en daarom graag aanhaken. En klanten die we hierover vertellen, reageren ook positief; ze vinden het goed dat we kritisch in de spiegel durven te kijken om onszelf op dit gebied te verbeteren.”

Knop omzetten

Tim zelf vindt het niet meer dan logisch dat AT Osborne een duurzamere bedrijfsvoering nastreeft. “Klimaatverandering is de grootste opgave van deze tijd en iedereen heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid, groot of klein. Dat vind ik heel belangrijk om te benadrukken. Het is te makkelijk om te roepen dat de impact van grote vervuilers veel groter is en dat het enkel aan hen is om te veranderen. Nee, ook wij moeten die knop omzetten, thuis en op de werkvloer. Iedereen heeft zijn aandeel, bewust of onbewust. Uiteindelijk is het vooral een kwestie van gewoon doen. En vanuit d.ATO proberen wij onze collega’s daartoe te inspireren en motiveren!”

Tim van Veelen

Consultant
Ga terug naar Osborne identity
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn