Wie een koers uitzet, heeft baat bij objectieve gegevens. Zorgorganisatie Pergamijn schakelde AT Osborne in om haar bestaande strategie beter te duiden, op basis van een concrete markt- en concurrentieanalyse. Bestuurder Jessica Heuperman: “Dit helpt ons om onze propositie verder te versterken.”

Pergamijn ondersteunt en begeleidt mensen met een verstandelijke beperking. Met 60 locaties bestrijkt de zorgorganisatie een groot deel van Limburg. Toen Jessica Heuperman in 2021 aantrad als bestuurder, lag er al een strategie voor de komende jaren. Maar Pergamijn zag zich ook geconfronteerd met een krimp in het aantal cliënten. “Het leek mij verstandig om AT Osborne te vragen of wij op de goede weg zaten”, aldus Jessica. “Ik vroeg mij met name af of er wel voldoende van buiten naar binnen was gekeken. Welke ontwikkelingen zijn er om ons heen gaande en welke impact heeft dat op bijvoorbeeld onze vastgoedportefeuille?”

Beter begrip

Consultants Michel van Rooyen en Suzy Kloosterman gingen met de opgave aan de slag. “Wij hebben veel documenten doorgenomen en veel data verzameld”, vertelt Suzy. “Daarbij keken wij onder meer naar de groei van de diverse zorgindicaties en naar de andere aanbieders in de regio. Ook hebben we persona’s gecreëerd, die als ijkpersonen groepen cliënten vertegenwoordigen met elke een specifieke zorgbehoefte. Daarmee krijg je in beeld of het bestaande vastgoed voldoet aan de te verwachten vraag.”

De analyse bevestigde Jessica’s vermoeden dat Pergamijn de strategie op onderdelen moet bijstellen. “We begrijpen de oorzaak van onze krimp nu beter, en wat er voor nodig is om dat tij te keren. Het is noodzakelijk om externe ontwikkelingen goed te begrijpen. Vervolgens denken we na over de implicaties voor de interne organisatie. Denk aan het aansnijden van nieuwe doelgroepen, het ontwikkelen van andere competenties en het versterken van samenwerking met andere zorgorganisaties. Onze voornaamste doelen blijven daarbij om van waarde te zijn voor onze cliënten, en een goede werkgever voor onze medewerkers. Dankzij de analyse beschikken we nu over aanknopingspunten om daarbij de juiste richting in te slaan.”

Ontspannen en laagdrempelig

De samenwerking met AT Osborne omschrijft Jessica als ontspannen en laagdrempelig. “De lijnen zijn kort waardoor we steeds snel konden schakelen. Daarmee kom je in korte tijd tot goede inzichten. Inhoudelijk is AT Osborne echt sterk in het verzamelen en presenteren van grote hoeveelheden data. Michel en Suzy zitten zeer goed in de materie. De keerzijde daarvan is dat het data zijn. Het was voor ons niet altijd direct te bevatten wat de impact ervan was. Maar daar zijn we goed in meegenomen.”

De analyse ligt er, wat nu? “Daar kijken we op dit moment naar. Welke aanscherpingen in onze strategie gaan we doen? Tot welke uitvoeringsplannen moet dit leiden? Hoe vertalen we de uitkomsten van de analyse naar het niveau van onze sub-regio’s? We voeren overleg met AT Osborne over de vraag hoe we het concreet handen en voeten gaan geven.”

Michel van Rooijen

Managing Consultant

Suzy Kloosterman

Consultant
Ga terug naar Gezonde samenleving
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn