Raden van Advies

Een deskundige,
frisse blik van buiten

Lees verder

AT Osborne houdt zich zelf een spiegel voor in de vorm van drie Raden van Advies. Zij bestaan uit deskundige buitenstaanders, die een kritische blik werpen op de plannen van AT Osborne. Dat levert inspiratie op, en scherpt het onderscheidend vermogen richting klant en arbeidsmarkt aan.

De strategie van AT Osborne is gebaseerd op de drie focusgebieden Duurzame Leefomgeving, Gezonde Samenleving en Toekomstbestendige Infrastructuur. In 2021 zijn de Raden van Advies ook op deze leest geschoeid. “Dat hebben we gedaan om de focusgebieden een stimulans te geven én om ons er kritisch op te laten bevragen”, vertelt managing consultant Eddy Westerveld, managing consultant en ‘trekker’ van het focusgebied Toekomstbestendige Infrastructuur. “Wij leggen onze plannen, met inhoudelijke thema’s op het gebied van markt- en productontwikkeling, aan de raden voor. Bij de Raad van Advies Toekomstbestendige Infrastructuur ging dat recentelijk bijvoorbeeld over ons tweeledige verdienmodel, waarbij wij enerzijds consultants operationeel in projecten inzetten en anderzijds adviseren op directie en bestuurlijk niveau. De Raden van Advies wijzen op de valkuilen van een dergelijk model en stellen er de goede vragen over.”

Vinger op de zere plek

De leden van de raden komen van buiten en hebben affiniteit met AT Osborne. Het zijn mensen met een bepaalde statuur, die veelal op directieniveau actief zijn (geweest) bij publieke organisaties maar ook in het bedrijfsleven. “Die mix leidt tot geanimeerde en inspirerende gesprekken”, aldus Eddy. “We ontmoeten elkaar vier keer per jaar en ik vind het bijzonder om te zien hoe snel zij de vinger op de zere plek weten te leggen. Dat helpt ons enorm om onze plannen aan te scherpen.” Die aanscherping ondersteunt AT Osborne in de strategie richting klanten, maar ook richting de arbeidsmarkt. “Exponenten van de jongere generatie wil meer dan vorige generaties weten waar ze deel van uitmaken. Ze staan er idealistischer in. Dat betekent dat je als bedrijf grondig na moet denken over welke opdrachten je wel en niet aanneemt. Daarom hebben we met de Raad van Advies Gezonde Samenleving en de Raad van Advies Duurzame Leefomgeving recentelijk gesproken over onze mogelijke inzet bij de nieuwe kernreactor bij Petten, die bestemd is voor medische doeleinden. Wij hebben onze gedachten daarover voorgelegd aan deze twee raden. Hun oordeel telt voor ons zwaar. In dit geval was de conclusie dat er geen bezwaar is om mee te werken aan dit project, maar dat bepaalde randvoorwaarden wel van belang zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van democratische legitimatie, transparantie en veiligheid.”

Netwerkfunctie

De leden van de Raden van Advies hebben bij AT Osborne een formele aanstelling. Eddy: “Ze vertegenwoordigen ons naar buiten toe, zijn aan ons verbonden en als zodanig ook aanspreekbaar. Het is geen commerciële functie, maar wel een netwerkfunctie. Wij verwachten niet dat de leden opdrachten binnenhalen. Maar als ze mogelijkheden zien, vinden wij het natuurlijk helemaal niet erg als ze dat bij ons onder de aandacht brengen.”

Raad van Advies Gezonde Samenleving

  • Misa Džoljic, Voorzitter
  • (vacature), Lid

 

Raad van advies Duurzame Leefomgeving

  • Wim Drossaert, Voorzitter
  • Esther van Garderen, Lid
  • Maarten Inpijn, Lid
  • Michiel van den Berg, Lid

 

Raad van Advies Toekomstbestendige Infrastructuur

  • Roelof Kruize, Voorzitter
  • Marcel Veenswijk, Lid
  • Jorissa Neutelings, Lid

Eddy Westerveld

Managing Consultant
Ga terug naar Ontwikkeling
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn