Samenwerking IPMA

Samenwerking ATO
en kennisplatform
IPMA-NL

Lees verder

Medio 2021 sloot AT Osborne een samenwerkingsovereenkomst met de Nederlandse afdeling van IPMA, het internationale kennisplatform voor projectprofessionals. Zoals het hoort, is het een typische win-winsituatie. Twee elementen daarvan: alle Osborners in Nederland worden gratis IPMA-lid met toegang tot de volledige kennisomgeving, en IPMA profiteert van de inzet van Osborners die projectmanagement actief op de agenda zetten in het hoger onderwijs.

De samenwerking komt niet helemaal uit de lucht vallen. Diverse Osborners volgden al cursussen en certificeringstrajecten bij IPMA. “Logisch”, vindt managing consultant Erik Dijkman van AT Osborne. “Klanten vragen steeds vaker naar een kwaliteitskeurmerk. Een IPMA-certificering sluit daar uitstekend op aan.” Maar er waren (en zijn) meer dwarsverbanden. Zo waren managing consultant Eddy Westerveld en consultant Pau Lian Staal-Ong al in 2004 en 2007 bij IPMA International betrokken, onder meer als (Team Lead) Assessor bij de IPMA Global Awards. “Inmiddels hebben meerdere collega’s dat voorbeeld gevolgd”, vertelt zij. “Je licht dan een groot, prestigieus project door zoals vorig jaar bijvoorbeeld de bouw van de nieuwe luchthaven in Beijing. Dat is zeer leerzaam.”

Menukaart Onderwijs

Het leek uiteindelijk niet meer dan vanzelfsprekend dat AT Osborne en IPMA-NL de handen ineen zouden slaan. Dat kreeg in juni 2021 concreet gestalte met de samenwerkingsovereenkomst. Alle Osborners in Nederland worden gratis IPMA lid. Daarmee krijgen zij onbeperkt toegang tot de bibliotheek, leermaterialen en digitale en fysieke bijeenkomsten. Ook zal een minimaal aantal collega’s jaarlijks een IPMA-certificeringstraject volgen. Voor nieuwe collega’s is dat, in aanvulling op het eigen opleidingstraject AT Osborne Academy, zelfs verplichte kost.

In ruil hiervoor zet AT Osborne zich in voor IPMA-NL. Specifieke aandacht gaat uit naar het onderwijs. Twee Osborners, Koen van Limbergen en Jan-Floor Troost-Oppelaar, stellen een propositie op voor het hoger onderwijs. Zij ontwikkelen daarvoor samen met IPMA-NL een menukaart en voeren gesprekken met betrokken partijen. Een aantal collega’s staat ook voor de klas met gastcolleges. “Dat past exact in onze strategie om te groeien en meer jonge mensen te werven”, weet Erik. “Dankzij deze inzet in het onderwijs ontstaan korte lijntjes met studenten.”

Professionalisering

De toegang tot de bij IPMA-NL gebundelde en steeds geactualiseerde kennis betekent voor AT Osborne en alle Osborners een groot vakinhoudelijk voordeel. Maar door de samenwerking ontstaat ook een koppeling met een gerenommeerde, internationale organisatie. Belangrijk in een tijd waarin certificering voor steeds meer opdrachtgevers steeds belangrijker wordt. Zij vormen dan ook de derde partij die baat heeft bij de samenwerking. Opdrachtgevers die AT Osborne inhuren, werken samen met een bureau dat de professionaliteit van het vak projectmanagement concreet invulling geeft. Zij krijgen projectmanagers in huis die de hoogwaardige toetsing van IPMA hebben doorstaan.

De samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd van twee jaar. Eind 2022 vindt een evaluatie plaats.

IPMA

Het International Project Management Association is een wereldwijd, regionaal en lokaal netwerk. De Nederlandse tak IPMA-NL maakt deel uit van een onafhankelijk en toonaangevend kennisplatform voor projectprofessionals. Centrale gedachte is dat het ontwikkelen van competenties van projectprofessionals (project-, programma- en portfoliomanagement) ertoe bijdraagt dat steeds meer projecten slagen. IPMA wil leidend zijn in het stimuleren van de volwassenheid van het vak en volgt daarbij drie sporen:
  • inspireren vanuit het principe ‘we delen’;
  • professionaliseren vanuit het principe ‘we leren’;
  • certificeren en waarderen vanuit het principe ‘we oogsten’.

Pau Lian Staal-Ong

Consultant

Erik Dijkman

Managing consultant
Ga terug naar Ontwikkeling
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn