Toekomstbestendige infrastructuur

De maatschappij is afhankelijk van infrastructuur die is voorbereid op de toekomst. Economische groei, klimaatverandering, vergaande verstedelijking, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben een grote impact. Wij helpen onze opdrachtgevers om deze maatschappelijke opgave op verantwoorde wijze te realiseren.

Aanpak wegtunnels Amsterdam

Zeesluis IJmuiden

Evaluatie rivieren Gelderland

Mobiliteitshubs

NETLIPSE

Kop van Noord-Holland


Innovaties zoals ‘smart mobility’ bieden kansen om de bestaande infrastructuur beter te benutten en het mobiliteitssysteem slimmer, duurzamer en veiliger te maken.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn