Wijkakkoord Utrecht

Belangrijke stem voor
bewoners in Wijkakkoord
Utrecht Overvecht

Lees verder

De Utrechtse wijk Overvecht verbeteren en klaarmaken voor de toekomst. Dat is de inzet van het Wijkakkoord dat begin 2022 is ondertekend door dertien betrokken partijen; van bewonersorganisaties en woningbouwcorporaties tot de gemeente en het Rijk. Met AT Osborne als verbindende procesbegeleider.

Het Wijkakkoord Overvecht gaat over de samenwerking op het gebied van woningbouw, groen, openbare ruimte en veiligheid. Het is de bedoeling dat het sociale perspectief centraal komt te staan in de ontwikkeling van de wijk, zodat de bewoners gezonder en gelukkiger worden, beter wonen, meer kansen vinden en zich thuis (blijven) voelen.

Samen plannen maken

“Het was een ontzettend leuk en leerzaam proces”, vertelt Denise de Blok (consultant duurzame leefomgeving), die de totstandkoming van het wijkakkoord vanuit AT Osborne heeft begeleid, samen met collega’s Carla de Koning – van de Loo en Wim Gideonse. “Ik herinner me nog goed onze eerste fysieke bijeenkomst in de wijk. Het viel ons op hoe emotioneel betrokken veel mensen waren. Niet alleen de bewoners, maar ook de mensen die op professioneel gebied al jarenlang met deze wijk te maken hebben.”

In het begin voelden Denise en haar collega’s de onderlinge spanning bij de betrokken partijen. “Ze waren heel erg hun eigen ding aan het doen om de wijk beter te maken. Begrip voor de insteek van een ander was er niet altijd. Tot het kwartje viel dat ze eigenlijk hetzelfde nastreven, maar daar ieder net op een andere manier naar kijken. Wat doen we eigenlijk ook moeilijk, hoorde ik op een gegeven moment, eigenlijk willen we precies hetzelfde. Aan het einde van de dag waren de mensen echt samen plannen aan het maken over wat ze gezamenlijk konden oppakken. Mooi om te zien.”

Bewoners als volwaardige gesprekspartner

Het Wijkakkoord Overvecht zorgt ervoor dat het sociale perspectief een centrale rol krijgt in de fysieke ontwikkeling van de wijk. “Belangrijk aandachtspunt is dat bewonersorganisaties eerder betrokken worden bij plannen van projectontwikkelaars. Nog vóórdat de projectontwikkelaars met de gemeente in gesprek gaan. Dat klinkt misschien heel ‘klein’, maar ik merkte dat dit echt veel uitmaakt voor de houding van de bewoners jegens de professionele partijen. Bewoners voelen dat ze op deze manier als een volwaardige en gelijkwaardige gesprekspartner aan tafel zitten. Dat ze worden gezien en kunnen meepraten. Dat ze dus écht onderdeel zijn van het proces. Het perspectief van de bewoners is daarmee al vanaf het begin verankerd, bijvoorbeeld als het gaat om nieuwbouw of herinrichting van de openbare ruimte in de wijk.”

Voor Denise, die nu zo’n tweeënhalf jaar bij AT Osborne werkt, was het een nieuwe ervaring om rechtstreeks in contact te staan met de ‘eindgebruikers’ van een project. “Bij gebiedsontwikkelingsopdrachten praten we vaak óver de mensen die ergens wonen of werken. Dat de bewoners van deze wijk zo’n actieve en belangrijke rol vervullen, vind ik echt inspirerend. En het had voor dit Wijkkoord zoveel meerwaarde om hen te kunnen meenemen in het proces. Ja, wij hebben het proces als AT Osborne begeleid en de verschillende partijen bij elkaar gebracht. Maar het uiteindelijk resultaat, het Wijkakkoord, is wel echt hún stuk geworden!”

Denise de Blok

Consultant
Ga terug naar Gezonde samenleving
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn