Artikel

Alliander:
Duurzame ambities
monitoren

In Amsterdam, Westpoort, wordt een nieuw regiokantoor van Alliander gerealiseerd. Het krijgt 3 gebouwen en voorziet straks in kantoorruimten, opleidingsfaciliteiten, werkplaatsen, testruimten en een apart parkeergebouw. Dit complex, wat in de voorgaande 100(!) jaar aan de Spaklerweg stond, is uniek. Van binnen en van buiten. Duurzaamheid speelt hierin een grote rol, maar hoe dan precies?

Bouwteamovereenkomst

Duurzame ambities, die heeft Alliander wel. Niet alleen als bedrijf zelf, maar ook met betrekking tot de bouw van het nieuwe complex in Westpoort. Vanwege die ambities is AT Osborne al vanaf de aanbesteding in 2020 nauw betrokken bij het realiseren van dit bijzondere project. De opdracht is toentertijd als een bouwteamovereenkomst in de markt gezet. Daarmee werd bereikt dat Alliander als opdrachtgever met het ontwerpteam en de aannemer aan de voorkant al samenwerkten.

In een vroeg stadium en ook tijdens de ontwerpfase is Alliander tevens door specialisten bijgestaan bij het vertalen, concretiseren en uitwerken van de ambities op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast heeft het plan van aanpak van de geselecteerde aannemer, over de wijze waarop hij zijn bijdrage levert aan de duurzaamheidsambities, een zeer belangrijke rol gespeeld bij de gunning.

Peter Zijlemans, contractmanager en expert op het gebied van samenwerkingsvormen waaronder bouwteams, is ook sinds 2020 betrokken bij het project. Hij heeft samen met een aantal andere Osborne collega’s geadviseerd ten behoeve van de aanbesteding en de contractstukken opgesteld, waaronder de bouwteamovereenkomst en de aannemingsovereenkomst die na de bouwteamfase is gesloten met de aannemer. Nu, tijdens de uitvoering, ziet hij er op toe dat iedereen handelt naar de gemaakte afspraken. Ook die met betrekking tot duurzaamheid.

‘In dit project is duurzaamheid echt een belangrijk item, dit zie je terug in alles; in de ambitie, het ontwerp, de gunningsleidraad, de selectie van de aannemer etc. In de uitvoering moet dit natuurlijk ook overeind blijven, daar ben ik voor’, aldus Peter.

Circulair

Eén van de grote speerpunten is circulariteit. Zo worden er onderdelen van het oude complex hergebruikt op de nieuwe locatie en wordt er hard gezocht naar andere restmaterialen. Er worden bijvoorbeeld lichtarmaturen uit de Westerscheldetunnel gebruikt voor de verlichting van het parkeergebouw en ‘oude’ trottoirtegels voor looppaden op daken.

‘Soms is het nog wel even zoeken, maar gelukkig worden steeds meer gebruikte materialen opgeslagen, zodat aannemers daar op terug kunnen vallen. En er bestaan inmiddels ook marktplaatsen waar je digitaal op zoek kunt gaan naar hergebruikte bouwmaterialen of circulaire HUBs die restmaterialen verzamelen voor hergebruik. Dat maakt het steeds een beetje makkelijker om circulair te bouwen’.

Maar het complex bevat meer duurzame innovaties. Er zijn zonnepanelen en een warmte- en koudeopslag installatie die gebruik maakt van energie uit de bodem om in de zomer te koelen en in de winter te verwarmen. Ook wordt het hemelwater opgevangen in infiltratiekratten onder de grond (deze geven het hemelwater langzaam af aan de omliggende grond) en bestaat de constructie van het kantoorgebouw uit een skelet van houten kolommen, liggers en grote houten vloervelden met prefab betonnen kern. Deze zijn makkelijk aanpasbaar, demonteerbaar en her te gebruiken.

Daarnaast moet er ook een materialenpaspoort worden opgeleverd. Het doel hiervan is dat op de lange termijn materialen van Alliander Westpoort kunnen worden geoogst voor hergebruik.

Afspraak is afspraak

Genoeg om in de gaten te houden dus. ‘Niet alles gaat zoals van tevoren is bedacht, maar dat is logisch, in de praktijk loop je toch tegen dingen aan die je niet voorziet’, aldus Peter. Zo bleek in een later stadium dat de verlichtingssterkte van de armaturen uit de Westerscheldetunnel niet het gewenste niveau konden halen. Maar gelukkig is ook daar een oplossing voor gevonden. Al met al zitten alle betrokkenen in de goede modus. ‘De neuzen staan echt dezelfde kant op met betrekking tot duurzaamheid en dat is mooi om te zien’.

Wat Peter als contractmanager ook erg aanspreekt is de afwikkeling van claims; ‘afwikkeling van claims vind ik altijd een leuke uitdaging waar ik me volledig voor inzet, maar uiteindelijk moet daar de focus natuurlijk niet op liggen. Die moet liggen op samen iets moois, duurzaams en toekomstbestendigs bouwen’.

Auteurs

Peter Zijlemans

Consultant
Ga terug naar Duurzame leefomgeving
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn