Nieuw!

De adviesgroep
Samenwerken &
Contracteren

AT Osborne hield zich er al langer mee bezig, maar sinds 1 september 2022 is ‘Samenwerken & Contracteren’ organisatorisch verankerd in de gelijknamige adviesgroep. Ervaring en expertise over samenwerkings- en contractvormen tussen opdrachtgevers en -nemers worden hier verrijkt en ingezet ten behoeve van de klant. De Adviesgroep kon meteen aan de slag met een prestigieuze opdracht: het schrijven van De Handreiking 2-fasen Aanpak voor Rijkswaterstaat.

AT Osborne kent de focusgebieden Toekomstbestendige Infrastructuur, Duurzame Leefomgeving en Gezonde Samenleving. Binnen elk gebied zijn meerdere adviesgroepen actief. Bij Toekomstbestendige Infrastructuur zijn dat Projectbeheersing, Audits & Evaluaties, Projectmanagement en sinds vorig jaar dus ook Samenwerken & Contracteren (S&C). Dat wil overigens niet zeggen dat alleen Osborners van dit focusgebied zich aansluiten, geeft Marieke Hietbrink aan. Zij is managing consultant van de Adviesgroep S&C en heeft zowel inhoudelijke als HR-verantwoordelijkheid. “Onze groep telt acht medewerkers die onderdeel zijn van deze groep. Maar AT Osborne kent geen muurtjes. En aangezien S&C zich op alle focusgebieden afspeelt, komen ook veel andere collega’s op onze grote overlegbijeenkomsten af.”

Praten en doen

Ervoor zorgen dat de samenwerking tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer goed verloopt, en dat ook in de juiste contractvorm gieten. Het speelt binnen nagenoeg alle grote infrastructurele projecten waar AT Osborne bij betrokken is. “Het raakt aan de kern van wat wij doen”, aldus Marieke. “Veel Osborners werken in projecten waarbij sprake is van een verregaande samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in bijvoorbeeld een bouwteam, alliantie of andere samenwerkingsvorm. Dat is het mooie van onze Adviesgroep. We adviseren niet alleen, we zijn ook allemaal actief in de uitvoering van deze projecten. Daardoor ervaren we dagelijks hoe belangrijk een goede samenwerking is voor het laten slagen van complexe projecten. De praktijkervaring die we opdoen, zetten we weer in bij onze advieswerkzaamheden. Zo praten en denken we er niet alleen over, we doen het ook.”

Voorop in de markt

Het doel van de Adviesgroep S&C is om voorop te lopen in de markt, zoveel mogelijk kennis te vergaren over verschillende samenwerkingsvormen, en die in te zetten voor de klant. “Dat kunnen we in allerlei fasen van een project doen. Het liefst zijn we er vanaf het begin bij betrokken, maar het kan ook later of op onderdelen. Denk aan het opstellen van de inkoopstrategie, het begeleiden van een aanbesteding of een review doen op een aanbestedingsdossier. Dit doen we in samenwerking met onze juristen uit de adviesgroep Duurzaam Recht. Met de combinatie van adviseurs én juristen op het gebied van samenwerken en contracteren ontzorgen we de klant. Ook kunnen we helpen als de samenwerking in een project stroef verloopt, door dit weer vlot trekken.”

Menukaart 2-fasen aanpak

Wat dat voorop lopen in de markt betreft; daar sloeg de Adviesgroep in 2022 een aardige slag in. Na een uitvraag werd de opdracht gewonnen om de Handreiking 2-fasen Aanpak voor Rijkswaterstaat te schrijven. “Onze adviseur Mark Roelofsen heeft dat project geleid”, vertelt Marieke. “We vonden het echt geweldig om samen met Rijkswaterstaat en de markt deze handreiking te schrijven. Het resultaat bestaat kort gezegd uit een menukaart met verschillende mogelijkheden om de 2-fasen Aanpak in de praktijk toe te passen bij projecten van Rijkswaterstaat.” Deze aanpak komt erop neer dat de prijs van een opdracht bij gunning nog niet definitief wordt vastgesteld, maar dat opdrachtgever en opdrachtnemer het ontwerp, de planning, de mogelijke risico’s en de prijs gezamenlijk in een eerste fase nader uitwerken. “Een mooie constructie, die je op verschillende manieren kunt vormgeven. Bijvoorbeeld met een bouwteam of met UAV-GC voorwaarden. De keuzes die hierin gemaakt moeten worden, zijn nu allemaal beschreven in een document dat concreet bruikbaar is binnen projecten.”

Volgende onderwerp

Voor S&C was 2022 dus een bijzonder jaar. De Adviesgroep werd opgericht en er was de opdracht van Rijkswaterstaat voor het opstellen van de Handreiking 2-fasen Aanpak. Er werd ook nog een speciale klantendag georganiseerd, waar klanten ervaringen uitwisselden met elkaar over de 2-fasen Aanpak. “Het balletje is sindsdien aardig aan het rollen, en dat zetten we in 2023 voort. We krijgen veel vragen binnen van klanten, maar werken zelf ook door aan een verdere verrijking van dit kennisdomein. We zetten een opleiding 2-fasen Aanpak op binnen onze eigen Academy, voor collega’s maar ook voor opdrachtgevers die er kennis mee willen maken.” Het volgende inhoudelijk onderwerp waarmee de Adviesgroep S&C aan de slag gaat, is de Contractuele Portfolioaanpak gericht op renovatieopgaven. Ook hierbij wordt de cyclus gevolgd van kennis verrijken, opdrachten verwerven en een klantendag organiseren.

Auteurs

Marieke Hietbrink

Managing Consultant
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn