InteraktContour:

Een vehikel om
duurzaamheid verder
vorm te geven

Als zorgorganisatie is InteraktContour al langer bezig met de verduurzaming van vastgoed. Maar hoe doe je hetzelfde met de bedrijfsvoering? AT Osborne bracht hier met een ambitiedocument structuur in aan. “Hiermee beschikken we over een vehikel om duurzaamheid verder vorm te geven binnen onze organisatie”, weet manager Financiën, Informatievoorziening & Huisvesting Jan Odink.

InteraktContour biedt mensen met hersenletsel gespecialiseerde zorg en ondersteuning. Het aanbod bestaat uit behandeling, individuele begeleiding thuis, dagbesteding en wonen met zorg. Met vele tientallen locaties in portefeuille, wordt middels (ver)nieuwbouw al druk gewerkt aan de verduurzaming van het vastgoed. Zo levert de op 1 juni 2022 geopende nieuwe woonlocatie Geert de Leeuw in Hengelo een betekenisvolle bijdrage in de duurzaamheidsambitie van InteraktContour. Het appartementencomplex is gasloos, beschikt over een groen dak, zonnepanelen en warmtepompen. In de tuin bevindt zich een wadi voor de opslag van hemelwater en onder de parkeerplaats zijn infiltratiekratten geïnstalleerd om overtollig regenwater op te vangen. Ook zijn in de gevel nestkasten geplaatst voor vleermuizen en gierzwaluwen. “Maar we willen meer”, vertelt Jan. “We hebben ons gecommitteerd aan de doelstellingen van het kabinet en onze branchevereniging. Dus is het tijd om volgende stappen te zetten en ook onze bedrijfsvoering te verduurzamen.”

Drieledige aanpak

Maar hoe doe je dat? Met een startnotitie in de hand ging Jan het gesprek aan met het management team, de cliëntenraad, de OR en de Raad van Toezicht. Hij merkte dat er veel verschillende ideeën over verduurzaming leefden. “Vanuit de OR had men het bijvoorbeeld over afvalscheiding en het tegengaan van voedselverspilling. Op zich goede suggesties, maar je wil wel graag weten of je op die onderwerpen de meest effectieve maatregelen kunt nemen.”

Zo ontstond de behoefte aan structuur. Jan belde met AT Osborne, dat InteraktContour eerder hielp met het opstellen van de zorgstrategie. Consultant Hylke de Visser ging met de verduurzaming aan de slag. “De aanpak bestond uit drie delen. Op basis van werksessies met het management team van InteraktContour is antwoord gegeven op de vraag waarom men wil verduurzamen. Belangrijk, want als je dat weet kun je het verhaal gemakkelijker overbrengen op de rest van de organisatie én kan je verantwoorden hoe je schaarse middelen inzet. Daarna hebben we het ambitieniveau vastgesteld: wat wil InteraktContour op dit gebied doen, en welke criteria stel je daarvoor vast? Daar kun je in een volgend stadium elke actie aan toetsen. Tot slot hebben we omschreven op welke thema’s de focus kan komen te liggen.”

Gedachten bijeen brengen

De aanpak van Hylke heeft uiteindelijk zijn neerslag gevonden in het document ‘Verduurzaming – ambities en projectagenda voor verduurzaming’. Jan is er blij mee. “Hylke heeft een methodische werkwijze gevolgd. Hij heeft de nationale en internationale duurzaamheidscontext meegenomen, maar ook die van onze branche. Daarnaast heeft hij de gedachten en ideeën van iedereen binnen onze organisatie bijeen gebracht. Het uiteindelijke document is een goed leesbaar en logisch verhaal, dat voor iedereen begrijpelijk is. Het vormt voor ons een uitstekend uitgangspunt om later dit jaar een duurzaamheidsagenda op te stellen, met daarin concrete duurzaamheidsprojecten compleet met een planning.”

Houvast

De concrete duurzaamheidsprojecten zullen zich concentreren rondom de thema’s energietransitie, mobiliteit en inkoopbeleid. “Bij dat laatste nemen we ook de inkoop van voeding voor onze 700 inwonende cliënten mee”, aldus Jan. “Daarin kunnen we wellicht een mooie slag slaan tegen voedselverspilling. Dankzij het ambitiedocument kunnen we dit en alle andere acties toetsen aan de opgestelde criteria. De verduurzamingsmaatregelen moeten onder andere effectief zijn, een goede verhouding kennen tussen investering en resultaat en mogen geen hogere werkdruk opleveren voor ons personeel. Het is prettig om dit als houvast te hebben.”

Auteurs

Hylke de Visser

Consultant
Ga terug naar Gezonde samenleving
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn