Artikel

Manoeuvreren in
de complexe wereld
van ‘zelfrijdende
voertuigen’

Het futuristische beeld van een vólledig zelfrijdende auto dat we uit films kennen, daar moeten we nog lang op wachten. En toch gaan we binnen afzienbare tijd wel (deels) zelfrijdende voertuigen op de openbare weg zien. Maar voordat het zover is moeten er nog wel behoorlijke hobbels genomen worden weten adviseurs Erik Arends en Roderick Tingen. “Alle betrokken partijen willen wel innoveren, maar het is enorm complex.”

Al een aantal jaar is AT Osborne betrokken bij overheidsprojecten op het gebied van ‘geautomatiseerd vervoer’. De complexiteit bij dergelijke trajecten zit niet alleen in de onderliggende techniek, maar voor overheden met name in een verantwoorde introductie in het verkeerssysteem. “Alle huidige regelgeving en toelatingskaders zijn gebaseerd op wat we al jaren kennen qua vervoer, maar voor zelfrijdende auto’s moet er een hele nieuwe denkrichting komen. Sommige elementen moeten vanaf scratch bedacht en ingericht worden”, vertelt Roderick.

Speciaal rijbewijs

Een mooi voorbeeld is het uitgeven van rijbewijzen. Een menselijke bestuurder moet examen doen bij het Centraal Bureau voor de uitgifte van Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), maar hoe zit het met zelfrijdende auto’s waar de techniek de besturing regelt? Roderick is daarom betrokken geweest bij het ontwikkelen van een speciaal rijbewijs. “Hoe test je een auto? Aan welke eisen moet deze voldoen? Welk gedrag moet een voertuig laten zien? Wanneer is het goed genoeg? Er komt veel bij kijken.”

Samenspel

Erik is dit jaar gestart bij de RDW waar veel aandacht en energie gaat naar het toelaten van de nieuwe voertuigen. “Er wordt vaak geroepen dat de RDW innovaties belemmert door te veel focus te leggen op veiligheid. Maar nu hoor en zie ik achter de schermen waar zij dagelijks tegenaan lopen. Sommige voertuigen voldoen echt niet. Terwijl anderen er veelbelovend uitzien, maar waarvoor de huidige regelgeving nog niet is toegerust op de toelating van deze nieuwe voertuigen. Daar schuurt het. En daarvoor moet je niet alleen bij de RDW als de toelatingsautoriteit zijn. Dat vraagt om een samenspel van diverse publieke organisaties.”

Spanningsveld

Een groot spanningsveld zit volgens de adviseurs tussen innovatie en veiligheid. Roderick: “Er komen vragen naar boven over hoe we willen dat een auto zal reageren in een noodsituatie; we willen bijvoorbeeld dat hij uitwijkt en stopt op een veilige plek. Maar wat is veilig en wie bepaalt dat?” Erik vult aan: “Automated Driving Systems, ADS, nemen de rijtaken van een bestuurder over. De markt vraagt om daarmee te testen op de openbare weg en we willen met zijn allen dat we dit veilig genoeg doen. De markt vraagt geregeld om meer innovatieruimte, maar we kunnen moeilijk zeggen: ‘dat doen we ten koste van de verkeersveiligheid. We tolereren een paar ongelukken, maar daar worden we op termijn wijzer van’. Dat is een politieke keuze van de minister en de Kamer. Ga er maar aanstaan.”

Schot in processen

Vorig jaar is de Europese regelgeving aangepast, maar deze correspondeert nog niet volledig met de huidige Nederlandse wetten. Wederom is daar een taak weggelegd voor de consultants van AT Osborne om te faciliteren dat dit werkbaar wordt voor de Nederlandse situatie. In het ‘werkbaar maken’ zit sowieso een groot deel van het werk, vertellen Roderick en Erik. “Onze rol is met name die van het oliemannetje, tussen organisaties staan. Bij deze ontwikkelingen zijn heel veel partijen betrokken, maar iedereen denkt en reageert vanuit zijn eigen werkveld. Vaak verzanden gesprekken in inhoudelijke details. Het is aan ons om partijen elkaar te laten begrijpen en op één lijn te krijgen om samen te kijken wat er nodig is. Wij zijn zeker niet de consultants die even komen vertellen wat er moet gebeuren. Wij staan tussen de partijen, creëren draagvlak, faciliteren en zorgen dat er schot in de processen komt.”

Auteurs

Erik Arends

Consultant

Roderick Tingen

Consultant
Ga terug naar Duurzame leefomgeving
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn