Artikel

Constructieve
luis in de pels
bij ProRail

In lijn met de nationale doelstellingen is ook ProRail op zoek naar manieren om duurzame energie concreet gestalte te geven. “De professionele benadering van AT Osborne helpt ons om dit beter binnen bereik te krijgen”, aldus manager Duurzaamheid Joost Vinkenvleugel van ProRail.


Het ontbrak in ons eerdere voorstel aan scherpte, waardoor we in de besluitvorming nog niet de juiste stappen konden zetten. AT Osborne zag onze worsteling en ging als tegenlezer aan de slag.

Een tiental grote windturbines, 65 hectare aan zonnepanelen op 13 locaties plus innovatieve toepassingen zoals zonnepanelen op geluidsschermen en fietsenstallingen. Dat zijn op hoofdlijnen de duurzame energieplannen die ProRail op eigen grond wil realiseren tussen nu en 2030. “We waren daar al langer over aan het nadenken”, vertelt Joost. “Maar het ontbrak in ons eerdere voorstel aan scherpte, waardoor we in de besluitvorming nog niet de juiste stappen konden zetten. AT Osborne zag onze worsteling en ging als tegenlezer aan de slag. Ze toonden zich daarbij een luis in de pels, van het goede soort. Ze waren zeer kritisch, maar ook constructief. Dat leidde uiteindelijk tot een inhoudelijk en financieel beter onderbouwd voorstel.”

Structuur aanbrengen

Jan Willem Kuil en Olivier Schoemaker zijn de consultants die ProRail namens AT Osborne adviseerden. “Wij hebben aangestuurd op een herijking van de strategie voor duurzame energie en de bijbehorende business case. Het ging daarbij vooral om het aanbrengen van structuur. Waarom wil ProRail dit doen, wat is de doelstelling, waar komen de verantwoordelijkheden te liggen? Ga je zelf windmolens plaatsen, of contracteer je daarvoor ander partijen? En in dat laatste geval: hoe zien die contracten er dan uit? Al deze plus andere vragen hebben we samen met ProRail beantwoord. Ook hebben we een voorstel gedaan voor de financiering van het geheel. Daarmee is het nu in principe mogelijk om het hele programma uit te rollen.”

Behalve aan de inhoud van het voorstel besteedde AT Osborne aandacht aan de vorm ervan. “Wij hebben alle aspecten opgenomen in een presentatie, inclusief hyperlinks. Daarmee kun je de hoofdlijnen van het plan in één oogopslag tot je nemen, maar ook per onderdeel doorklikken naar verdere verdieping. Dat helpt om de betrokken partijen binnen ProRail op een gemakkelijke manier in de plannen mee te nemen.”

Comfort bieden

De aanpak van AT Osborne is in vruchtbare aarde gevallen, weet Joost Vinkenvleugel. “Hebben we alle aspecten benoemd die in het plan aanwezig horen te zijn? Daar durf ik nu ronduit ‘ja’ op te zeggen. Wij hadden bijvoorbeeld zelf het risicomanagement niet goed genoeg ingeregeld, maar dat heeft dankzij AT Osborne een betere plek gekregen. Wij beschikken nu over een projectvoorstel waarmee wij de finale besluitvorming en de uitvoeringsfase in kunnen gaan.”

Wat ziet Joost als de grootste bijdrage van Jan Willem en Olivier binnen het duurzame energie programma van ProRail? “AT Osborne biedt comfort. Een onderwerp als duurzame energie staat vaak bol van de goede bedoelingen, maar je moet het wel echt professioneel benaderen. Daar hebben Jan Willem en Olivier ons goed bij geholpen. AT Osborne durft zaken te benoemen. Dat heeft ons een degelijk en voldragen plan opgeleverd.”

Auteurs

Jan-Willem Kuil

Consultant

Olivier Schoemaker

Consultant
Ga terug naar Duurzame leefomgeving
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn