Artikel

Aanbesteding grootste
ingenieursdienstencontract
van Rijkswaterstaat ooit

Eind 2022 gunde Rijkswaterstaat het contract voor de ingenieursdiensten voor het Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland aan Tunnel Engineering Consultants (TEC). Niet eerder besteedde Rijkswaterstaat zo’n groot ingenieursdienstencontract aan. Osborners Jan-Floor Troost-Oppelaar en Koen van Limbergen leverden als leden van het projectteam een bijdrage.

De meeste tunnels in Zuid-Holland zijn tussen de 20 en 55 jaar oud. Om ze ook in de toekomst veilig en bereikbaar te houden, krijgen ze een grote opknapbeurt. Zo wordt op dit moment de Heinenoordtunnel gerenoveerd en worden het komende decennium binnen één project de Noord-, de Drecht-, de Benelux-, de Tweede Heinenoord-, de Sijtwende-, de Thomassen- en de Botlektunnel aangepakt. De tunneltechnische installaties en het systeem voor de bediening, besturing en bewaking worden vervangen of krijgen een upgrade. Ook krijgen de constructies van de tunnels een opknapbeurt, in de vorm van bijvoorbeeld betonherstel en het vervangen van voegen. Dit gebeurt in één projectorganisatie: Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ).

Mijlpaal

“Vanaf 2019 is de planstudie van PTZ van start gegaan”, vertelt Jan-Floor. “In het verloop daarvan ontstond de noodzaak om een ingenieursbureau aan de projectorganisatie te verbinden, voor de voorbereiding op -en het helpen begeleiden van- de contractering van aannemers. Rijkswaterstaat vroeg mij om de aanbesteding voor dit grote dienstencontract op te zetten. Dat bleek een grote klus, en collega Koen was welkom om te komen helpen. Hij had relevante ervaring opgedaan bij het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam.” Bij het opzetten van de aanbesteding van het ingenieurscontract richtte Koen zich vooral op de scope en het nadenken over de toekomstige onderlinge samenwerking. De focus van Jan-Floor lag met name op het proces van aanbesteden, met aspecten zoals de selectie- en beoordelingscriteria, de prijsvorming en de gefaseerde uitvoering van de aanbesteding. Gedurende 2023 werd het aanbestedingstraject met diverse marktpartijen doorlopen. Na de selectiefase, de concurrentiegerichte dialoog en de inschrijvingen kwam Tunnel Engineering Consultants als winnaar uit de bus. “Een mijlpaal voor het project”, aldus Koen.

Ontzorgen

De gunning aan TEC vond eind november plaats. “In de opstartfase met TEC hebben we vooral gesproken over hoe we dit project de komende jaren samen willen organiseren en wat er nodig is om het eerste contract op de markt te brengen”, vertelt Koen. “De omvang van het projectteam verdubbelde met de komst van TEC naar bijna 100 personen. Dat vraagt ook iets van de governance, van de zachte en harde kant van samenwerking. Op dat vlak zit ook een meerwaarde van Osborners. Wij kennen de inhoud, maar weten ook hoe belangrijk alles daaromheen is.” Bij de evaluatie van de aanbesteding van de ingenieursdiensten bleek dat Rijkswaterstaat de rol van AT Osborne waardeert. Jan-Floor: “Doordat wij snel schakelen op de verschillende niveaus, ontzorgen wij onze collega’s bij Rijkswaterstaat.” Inmiddels is de inzet van Koen verlengd en vervult hij een schakelfunctie in het overkoepelende contractteam van de projectorganisatie. Het contract van Jan-Floor loopt eind dit kalenderjaar af, maar er zijn opties voor verlenging.

Tandem

Jan-Floor en Koen vormen een tandem voor Rijkswaterstaat, maar hebben ieder hun eigen rol binnen het projectteam. Ze werken zij aan zij met de mensen van de opdrachtgever en inmiddels ook van TEC. Maar uiteraard bespreken zij het project ook samen; zowel onderling als in bredere kring binnen AT Osborne. Koen: “Onze Osborne-collega’s hebben bij andere opdrachtgevers te maken met eenzelfde uitdaging. Rijkswaterstaat beweegt nu van aanleg naar vooral vervanging en renovatie. Daarbij omarmt het nieuwe manieren van aanbesteding en contractering, waarmee publieke opdrachtgevers dit soort opgaven beter in de markt kunnen zetten en realiseren. Dit laatste is één van de redenen waarom ik bij AT Osborne werk. Je wil die grote puzzels helpen leggen, om Nederland vooruit te brengen.” Jan-Floor: “Wij signaleren de trend dat opdrachtgevers er vaker voor kiezen om meerdere objecten tegelijk binnen één project aan te pakken, middels de contractuele portfolio-aanpak. Daar doen wij binnen de adviesgroep Samenwerken & Contracteren van AT Osborne nu onderzoek naar: wat zijn de werkwijzen, wat zijn de voor- en nadelen? Een van onze afstudeerders interviewt daarvoor bijvoorbeeld ook onze projectmanager bij Rijkswaterstaat. Zo zie je dat inzichten, kennis en ervaring op verschillende manieren over en weer worden gedeeld. Daar doen uiteindelijk alle partijen hun voordeel mee.”

Spotlight

Het project PTZ zal de komende jaren steeds meer bekendheid krijgen en in de spotlight komen. Jan Floor: “De reiziger gaat merken dat de tunnels gerenoveerd worden. En in Den Haag komt er steeds meer interesse voor dit type projecten”. Toch krijgt Koen van vrienden geregeld de vraag waarom dit project zo boeiend is. Het gaat immers om tunnels die er al liggen, en het werk is erop gericht om ze precies zo nog decennia te kunnen gebruiken. “Maar dit project is broodnodig om de beschikbaarheid van het wegennet van deze cruciale regio van ons land te kunnen blijven garanderen. Ook wordt de mogelijkheid gegrepen om de tunnels te verduurzamen. Ik vind het mooi om daar mijn steentje aan bij te dragen”. Jan-Floor noemt de druk die op het project staat als een interessant aspect. “Vanwege het werk zullen de tunnels, zoals nu bij de Heinenoordtunnel, tijdelijk dicht gaan. Dat gaat veel impact hebben op de regio Rotterdam-Den Haag. Er is een groot belang om de hinder te beperken, en dat legt weer druk op de veiligheid en de beschikbare tijd voor de werkzaamheden. Alles bij elkaar is het complex, maar daardoor des te boeiender.”

Auteurs

Jan-Floor Troost-Oppelaar

Consultant

Koen van Limbergen

Consultant
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn