Artikel

Verlenging van
de Amsteltram:
de Uithoornlijn

Van het centrum van Uithoorn naar station Amsterdam Zuid in ruim 30 minuten. Vanaf 14 juli 2024 is het werkelijkheid voor de vele OV-gebruikers in de regio Amstelland, die nu voor hetzelfde traject afhankelijk zijn van het busvervoer. Met dank aan het project Uithoornlijn, dat zorgt voor de hoogwaardige tramverbinding waaraan het komende jaar de laatste hand wordt gelegd. AT Osborner Marieke Hietbrink draagt namens de opdrachtgever als projectdirecteur de eindverantwoordelijkheid.

De Uithoornlijn vormt na de Amstelveenlijn het tweede deel van de zogeheten Amsteltram, die Amsterdam Zuid stroomopwaarts verbindt met het zuidelijke achterland van de stad. Het deel dat momenteel in uitvoering is, telt 4.4 kilometer spoor, drie haltes, een brug over de N201 en een onderdoorgang in Uithoorn zelf. Marieke beweegt met de lijn mee. Eerder was zij werkzaam bij de Noord/Zuidlijn (die vanuit Amsterdam Noord in Amsterdam Zuid aansluit op de Amsteltram), daarna bij de Amstelveenlijn en sinds 2018 bij de Uithoornlijn. Eén van haar eerste taken was het contracteren van de 20 opdrachtnemers om de Uithoornlijn te bouwen en te voorzien van alle installaties, systemen en voorzieningen. “Dat lijkt veel, maar het is een logische voortzetting. We willen op de Uithoornlijn dezelfde reisinformatieborden, abri’s, wisselsturingssystemen en al het andere dat ook op de Amstelveenlijn in gebruik is. Dat is prettig voor de reizigers, voor wie het hele traject straks één geheel vormt. Maar het is ook handig voor ons. We kennen de systemen al goed, en de contracten ook.”

Veiligheid en kwaliteit

Het beoogde resultaat van het project is een goed en veilig werkend vervoersysteem voor de reiziger, de vervoerder en de beheerder. Om dat tot stand te brengen, legt Marieke de puzzel tussen de vele opdrachtnemers. Zij is hun hoofdaanspreekpunt. “De grootste uitdaging is nu om iedereen in het juiste tempo te laten doorlopen, binnen de kaders van het budget en de kwaliteit.” Dat laatste kent diverse elementen. Als hoogwaardige verbinding moet de Amsteltram straks weinig verstoringen kennen, maar ook goede in- en uitstapmogelijkheden voor reizigers met een functiebeperking. Tegelijkertijd gaat het om het mogelijk maken van goed en veilig beheer, met bijvoorbeeld voor monteurs gemakkelijk bereikbare systeemkasten. “En laten we vooral de omgeving niet vergeten. Uithoorn heeft nog geen tram, dus de inwoners moeten eraan wennen. Daarom bieden we voorlichtingsprogramma’s aan op de lokale scholen, maar denken we ook aan valhekjes onder de slagbomen bij overgangen, zodat kinderen daar niet onderdoor kunnen.” Een ander kwaliteitsaspect is een minimum aan geluidsoverlast. Daarom zijn op bepaalde plekken langs het tracé geluidschermen geplaatst, zitten er smeerinstallaties in de baan en is het spoor voorzien van een systeem voor geluidsdemping.

Uitkijktorens

De Uithoornlijn loopt voor een groot deel over de oude spoordijk. De laatste trein reed er een kleine 45 jaar geleden overheen, en het gebied heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een mooie groenstrook waar mensen wandelen en de hond uitlaten. “Voor hen was het natuurlijk wel even slikken dat hier een tramlijn kwam, compleet met bovenleidingen en slagbomen. Daar hebben wij begrip en aandacht voor. Omwonenden kregen de gelegenheid om mee te denken over zaken zoals de veiligheid, de hoogte van de geluidschermen en de inpassing van bomen en bloemen.” Over het algemeen is er veel belangstelling voor de Uithoornlijn. Op De Dag van de Bouw, op 18 juni 2022, kwamen 350 bezoekers af op de uitkijktorens die de projectorganisatie langs het tracé had geplaatst. En in november vulden vele belangstellenden een tijdelijke tribune om getuige te zijn van het hijswerk met de 40 meter lange liggers die het spoor over de provinciale weg N201 tillen.

Toewerken naar afronding

Voor Marieke vormt de Uithoornlijn een bijzonder project. Bij de Noord/Zuidlijn was ze projectmanager voor twee ICT-contracten, bij de Amstelveenlijn projectleider van alle contracten behalve het hoofdcontract en nu bij de Uithoornlijn draagt ze de eindverantwoordelijkheid voor het geheel. “Dat voelt als een mooie ontwikkeling. Maar het is ook inhoudelijk interessant. Ik ben er hier vanaf het begin bij, vanaf de start contractering en het verwerven van gronden totdat straks de tram gaat rijden.” Ook biedt deze rol Marieke ruimte voor persoonlijk leiderschap. “Mijn team telt ongeveer 35 mensen. Ik geef ze persoonlijke aandacht en vooral de vrijheid om te doen waar ze goed in zijn. Op die manier voelen zij zelf verantwoordelijkheid. Ik denk dat dit de kwaliteit van het werk en het project als geheel ten goede komt. Natuurlijk bewaak ik alles op hoofdlijnen en behoud ik het overzicht, en kan mijn team op mij terugvallen als dat nodig is. Deze aanpak leidt tot een goede sfeer onderling. Eigenlijk werkt dat ook zo richting hoofdaannemer Dura Vermeer en de andere opdrachtnemers. De sfeer tussen alle partijen in de uitvoering is goed.”

Overigens is Marieke niet de enige Osborner die een bijdrage levert aan dit project. Paul Brinkman werkt mee als contractmanager en Anniek Bertels als assistent projectmanager.

Afronden en testen

De rest van 2023 en de eerste helft van 2024 staan in het teken van toewerken naar de ingebruikname van de Uithoornlijn. “We gaan de uitvoering op een veilige manier afronden. Daarna breekt de testfase aan. Eerst voor ons als projectorganisatie, vervolgens voor de vervoerder. Uiteindelijk mogen de bestuurders op 14 juli 2024 het lintje komen doorknippen en kunnen de trams vanaf dat moment over de Uithoornlijn gaan rijden. Een mooie mijlpaal waar we graag naar toe werken.“

Auteurs

Marieke Hietbrink

Managing Consultant
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn