Voorwoord

2022 kenmerkt zich als een jaar met turbulente externe ontwikkelingen. De nasleep van de COVID-19-pandemie liep vrijwel naadloos over in de oorlog in Oekraïne. Belangrijkste gevolg voor onze dienstverlening is dat de projecten van onze opdrachtgevers geconfronteerd werden met een ongekend sterk stijgende inflatie en tekorten aan bouwmaterialen. Zelf hadden we ook te kampen met sterk stijgende kosten als gevolg van de inflatie. Wij zijn daar in goede afstemming met onze opdrachtgevers en onze medewerkers omzichtig mee omgegaan door onze tarieven en lonen in beperkte mate te laten stijgen.

De aanhoudende schaarste aan personeel blijft vragen om creatieve en effectieve oplossingen, zeker in als we daarnaast onze groeiambitie in ogenschouw nemen. Door onze warme banden met relevante universiteiten hebben we de aanwas van jonge collega’s zeker kunnen stellen. Met ons sterke interne coaching- en opleidingsprogramma (YOP-programma) weten we deze nieuwe medewerkers aan ons te binden en te ontwikkelen tot volwaardige adviseurs, projectmanagers en trainers. Onze gecoördineerde activiteiten op Social Media èn de inzet van de netwerken van bestaande medewerkers trekken ook ervaren nieuwe collega’s aan. We zien dat steeds meer inspanningen benodigd zijn om voldoende gekwalificeerde kandidaten aan te trekken, maar zijn er desondanks in geslaagd om in 2022 het aantal FTE met bijna 10% te doen groeien.

In 2022 hebben we de interne organisatie van AT Osborne in Nederland aangepast en meer in lijn gebracht met de drie focusgebieden waar wij ons in onze dienstverlening op richten; Duurzame Leefomgeving, Gezonde Samenleving en Toekomstbestendige Infrastructuur. We blijven een netwerkorganisatie waarin we specifieke kennis van onze medewerkers verbinden aan de opgaven van onze opdrachtgevers, maar de nieuwe structuur biedt meer houvast voor de medewerkers en stelt ons in staat om nog beter keuzes te maken in onze strategische ontwikkeling. Aan het einde van het jaar hebben we dan ook in een gezamenlijke aanzet gegeven voor de herijking van onze strategie voor de komende vijf jaren. Deze herijking betreft ook de onderlinge verhouding tussen de bedrijven binnen AT Osborne Holding c.q. de verhouding tussen AT Osborne in Nederland en AT Osborne in België, en de verhouding tussen AT Osborne en KSG. Het streven is erop gericht de onderlinge meerwaarde te vergroten. Zo gaat AT Osborne in Nederland samen met AT Osborne in België en KSG op voor de kwalificatie B-corps.

Met al onze collega’s hebben we ons 55-jarig bestaan gevierd met een feestelijk weekend in Maastricht. Na enkele jaren waarin fysieke ontmoetingen beperkt waren was het een verademing om elkaar weer in groten getale bijeen te zien.

Onze inzet om onze eigen organisatie duurzamer te maken heeft al in 2021 geleid tot het bereiken van de hoogste trede op de CO2 prestatieladder. In 2022 zijn we verdergegaan om onze footprint te reduceren. De grootste slagen hebben we gemaakt met onze mobiliteit. Thuiswerken waar mogelijk heeft het aantal onnodige reiskilometers flink omlaag gebracht, evenals de opening van een kleine nevenvestiging in het centrum van Utrecht, waardoor wij voor medewerkers en relaties ook beter bereikbaarder zijn met openbaar vervoer. Waar vervoer met de auto onvermijdelijk blijft doen we dat zo duurzaam mogelijk: (nieuwe) leaseauto’s zijn elektrisch.

Tenslotte, maar niet geheel onbelangrijk, zijn wij erin geslaagd om onze omzet ten opzichte van 2021 vrijwel gelijk te houden op ruim 30 miljoen euro. De nettowinst is wel iets gedaald tot 2,7 miljoen door in verhouding tot de tarieven sterker gestegen salarissen, uitval van personeel door privéomstandigheden en een verliesgevend project.

Al met al was 2022 voor ons een bijzonder en succesvol jaar. We zijn dan ook zeer dankbaar voor de inzet, toewijding en creativiteit van al onze mensen – want zij vormen het hart van onze organisatie.

Het Bestuur,

Wim Demmers, voorzitter
Wim Gideonse, lid
Femke Rasenberg, lid
Marcel van Rosmalen, lid
Thierry-Francois Yernaux, lid

Jaarrekening

Uitgebreide jaarrekening in download bijlage

Profiel organisatie

In 2022 hebben we onze interne organisatie in lijn gebracht met de thema’s die wij al jaren gebruiken om ons bedrijf in de markt te profileren. De voormalige bedrijfsonderdelen HVG en IGM zijn opgeheven. De medewerkers zijn herverdeeld in drie nieuwe bedrijfsonderdelen:
• Duurzame Leefomgeving
• Gezonde Samenleving
• Toekomstbestendige Infrastructuur

Elk bedrijfsonderdeel is weer verdeeld in adviesgroepen waar kennis en ervaring worden gebundeld om specifieke doelgroepen zo goed mogelijk te bedienen en van waaruit gericht Research en Development kan plaatsvinden.

Het bedrijfsonderdeel Legal is een adviesgroep geworden in het bedrijfsonderdeel Duurzame Leefomgeving. De zelfstandige organisatie Bestuur & Organisatie, waarin AT Osborne voor 50% participeerde is door een overname van de aandelen per 1 januari 2023 door AT Osborne een volledige dochter geworden van AT Osborne BV.

AT Osborne België is een zelfstandige organisatie onder AT Osborne Holding. De activiteiten richten zich vooral op het projectmanagement van huisvestingsopgaven voor zowel publieke als particuliere opdrachtgevers.

KSG is een zelfstandige organisatie onder AT Osborne Holding. Directeur Marc Vijverberg heeft in 2022 een aandeel van 10% in KSG genomen. KSG is gespecialiseerd in maatwerk trainingen op het gebied van persoonlijke-, team- en organisatieontwikkeling.

Directie, bestuur en toezicht

Bestuur AT Osborne Holding BV
Wim Demmers, Voorzitter
Wim Gideonse, Lid
Femke Rasenberg, Lid
Marcel van Rosmalen, Lid
Thierry-Francois Yernaux, Lid

Directie AT Osborne BV
De directie van AT Osborne wordt gevormd door:
Wim Demmers, Directievoorzitter en directeur Duurzame Leefomgeving
Wim Gideonse, Directeur Toekomstbestendige Infrastructuur
Femke Rasenberg, Directeur Legal Services
Marcel van Rosmalen, Directeur Gezonde Samenleving

Bestuur en Organisatie (dochter BV)
Willem van der Schoor, Directeur B&O

AT Osborne België N.V./S.A.
Thierry Francois Yernaux, Directeur

Raad van Commissarissen
Wim Drossaert, Voorzitter
Alrik Boonstra, Lid
Misa Džoljic, Lid tot 1 juli 2023
Kobien Mijland, Lid per 1 juli 2023

Raad van Advies Gezonde Samenleving
Misa Džoljic, Voorzitter tot 1 juli 2023, Lid per juli 2023
Kobien Mijland, Voorzitter per 1 juli 2023

Raad van advies Duurzame Leefomgeving
Wim Drossaert, Voorzitter
Esther van Garderen, Lid
Maarten Inpijn, Lid
Michiel van den Berg, Lid

Raad van Advies Toekomstbestendige Infrastructuur
Roelof Kruize, Voorzitter
Marcel Veenswijk, Lid
Margreet Poot, Lid

STAK
Het eigendom van AT Osborne is in handen van (oud)medewerkers. De Stichting Administratiekantoor beheert de certificaten. Het bestuur van de STAK bestaat uit:
Rob Nagtegaal, Voorzitter
Femke Rasenberg
Wim Demmers
Werner Plekkenpol
Alexander Schütte

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn